Lokalna vlast nije organizovala blagovremene, valjane ili nikakve izbore u mjesnim zajednicama, a ovih dana organizuje javnu raspravu o Nacrtu budžeta u takvim MZ.


Većina MZ nema nikakvo rukovodstvo, nema prostorije ni oglasne table, pa ko onda saziva sjednice, ko i kako obavještava građane, pitaju se ti isti građani?

Nelegalno i nelegitimno sjednice saziva i raspravu u MZ organizuje Služa za privredu, finansije i društvene djelatnosti. Da li općina i političke stranke imaju i jednog pravnika, da li Općinsko vijeće ima i jednog odgovornog vijećnika, izgleda godinama se uzalud pitaju građani.

Javne rasprave su slabo najvaljene, nedostupni su radni materijali, organizuju se u radno vrijeme (11:00 h?) i to sve govori koliko ih zanima prisustvo građana i njihovi problemi.

Kakvu komunikaciju imaju vlasti i političke stranke sa građanima? Ignorantski odnos vlasti i stranaka prema građanima vodi do njhove pasivizacije. Oni kažu nas je narod izabrao, a narod kaže nismo mi nego vaše stranke su vas postavile i ponudile.

Kakavi izbori - takva i odgovornost, efikasnost, javnost rada i javna kontrola rada javnih djelatnika i javnog novca.
Ko u nepostojećoj MZ prima i troši novac iz budžeta, ko, kako odgovara za rad ili nerad MZ, urađene ili neurađene poslove?

Posebna priča su gradske MZ, gdje javnu raspravu nema ko organizovati, posebno u MZ Centar i Stari Grad. Javna rasprava u MZ se preskače, odmah se organizuje završna rasprava za općinski i završni nivo. Logično bi bilo da na tu raspravu predstavnici MZ donose i usaglašavaju stavove iz MZ.

Žene Kruščice srušile su odluku lokalne vlasti o izgradnji mini HE, a u obrazloženju suda piše da je odluka nezakonita jer nije provedena valjana rasprava u mjesnoj zajednici. Najgora je šutnja i pasivnost u Konjicu, gdje su građani naviknuti na nezakonitost, anarhiju i nerad vlasti, posebno odjela za mjesne zajednice.

A poznato je da cijela EU počiva na lokalnoj samoupravi, gdje se uvažava mišljenje svakog pojedinca. Obična sudska tužba oborila bi ovako nelegalno, bez javne rasprave, donesene budžete i druge odluke lokalne vlasti.

Portal poziva nadležne na zakonitost, ustavno pravo građana na informisanost, nastavlja biti u službi svih građana, svih mjesnih zajednica od Odžaka, Čelebića, Lisičića, pa sve do Jasenika, radeći tako za bolji i ljepši Konjic.

IMA LI MJESNIH ZAJEDNICA? Danas počele javne rasprave o nacrtu budžeta općine Konjic za 2020.

Novikonjic.ba

Znate šta ima novo?


Još uvijek ne vidimo nacrt budžeta na zvaničnoj web stranici općine Konjic, a priča se da će biti...

U međuvremenu, za čitatelje portala došli smo do nacrta budžeta općine Konjic za 2020. godinu u prilogu teksta.

Novikonjic.ba

Mjesna zajednica je temeljni način organizovanja i političkog djelovanja građana, oblik neposrednog učestvovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog interesa za građane, MZ je pravno lice, ima pečat, budžet, sjedište, finansijski plan, statut, predstavlja je predsjednik, ima izbore, svoje oblike informisanja građana...

Pitanje lokalne samouprave spada u najvažnije političke i državne probleme, saglasni su stručnjaci za demokratski politički sistem.

Na Facebook grupi konjičkog sela Šunji koja okuplja oko 200 članova, vrijedni domaćini Edin Karić i Džemal Spiljak objavili su obavještenje Građevinskog odbora kojim pozivaju mještane da se priključe u subotu, 12.11.2016. godine sa početkom u 09:00 sati kod „Rampe“ akciji uređenja i čišćenja odrona i kanala.

Mjesne zajednice

Mjesnu zajednicu, kao oblik neposrednog učestvovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog interesa građana, osniva Općinsko vijeće u skladu sa zakonom i Statutom u roku od 6 mjeseci.