Mjesne zajednice

Mjesnu zajednicu, kao oblik neposrednog učestvovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog interesa građana, osniva Općinsko vijeće u skladu sa zakonom i Statutom u roku od 6 mjeseci.

Mjesna zajednica osniva se za jedno naseljeno mjesto, više međusobno povezanih manjih naselja ili za veći dio većeg naselja koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu.
Kakvo je stanje na području općine Konjic, kako rade i djeluju mjesne zajednice, kada su i kako formirane, njihove uspjehe i probleme portal novikonjic.ba će pratiti i biti otvoren za sve mjesne zajednice i njihove podružnice od Odžaka, Glavatičeva, Buturović Polja, Čelebića, Bradine .... do Jasenika.

novikonjic.ba/Mirsad Čukle

ocijeni
(3 glasova)