Tokom jučerašnjeg dana kvalitet zraka je bio ozbiljno narušen u svim gradovima Federacije BiH u kojima Federalni hidrometeorolški zavod vrši mjerenja i iz kojih prikuplja podatke drugih operatera.

U Lukavcu je izmjerena maksimalna satna vrijednost koncentracije prašine od 490 ug/m3. U porastu su i koncentracije zagađujućih materija osobito prašine (lebdećih čestica ili PM10 ili PM2.5) u Jajcu i Goraždu, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.