Obavještavaju se dioničari društva Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic da će se dana 21. (ponedjeljak) 10.2019.godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama sjedišta Društva u Konjicu, ul. Sarajevska br. 31, održati XX vanredna Skupština dioničara društva Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic.


Za skupštinu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma i izbor radnih tijela:
a) izbor predsjedavajućeg Skupštine;
b) izbor zapisničara;
c) izbor dva ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa XIX redovne Skupštine dioničara društva od
28.06.2019.godine.
3. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora za reviziju;

Lista dioničara Društva i svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima Odluka za XX vanrednu Skupštinu dioničara Društva, dostupni su dioničarima Društva u prostorijama Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic na adresi Sarajevska br. 31, prvi dan po objavljivanju ovog obavještenja.

 

Novikonjic.ba

Izvještaj o poslovanju za period 1. 1. do 30. 6. 2017. godine društva „Šumarstvo-Prenj“ dd Konjic nije dobio prolaznu ocjenu vijećnika i vijećnica u OV Konjic na posljednjoj 6. sjednici održanoj 22. 9. 2017. godine, što je izazvalo veliku iznenađenost konjičkog načelnika, Emira Bubalo, koji to „nije mogao ni zamisliti“.

Javno preduzeće Šumarstvo „Prenj“ Konjic je sa svojim zaposlenicima koji primaju plaću sklopilo i 19 ugovora o djelu i po tom osnovu im isplatilo oko 62.400 KM i to za poslove koji čine redovnu djelatnost firme poput pošumljavanja.