Nakon provedenih Lokalnih izbora 2020. godine i dolaska novih vijećnika i vijećnica u Općinsko vijeće Konjic, redakcija portala medijski će pratiti i obavještavati čitatelje o radu svakog zvaničnika ponaosob i njegove političke stranke sa konkretnim Registrom vijećničkih pitanja i inicijativa (LINK: https://www.novikonjic.ba/index.php/politika/opcinsko-vijece-i-aktivnosti), a koji pristignu na redakcijski email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Nakon održane 5. sjednice OV Konjic, jučer je na redakcijski email svoje inicijative poslao vijećnik SDP-a, Ibro Hero, koje prenosimo u cjelosti:

 

PITANJE ZA OV KONJIC – 1.
Šta je sa projektom Izgradnja vodovoda Gorani/Oteležani?

„Svjedoci smo da je priča o izgradnji vodovoda Gorani/Oteležani stara više od 20 godina. Također, manje više upoznati smo da navedena područja oskudjevaju sa pitkom vodom te u konačnici isti su već duži niz godina uskraćeni za adekvatnu i potpunu poljoprivrednu proizvodnju, ali i za osnovno elementarno pravo, a to je u ovom slučaju pitka voda.

Shodno navedenoj problematici, ispred Kluba SDP Konjic tražim od nadležnih službi te Nadzornog organa koji je vodio navedeni projekat da mi se dostave sljedeći odgovori:

Zašto se, nakon više od 20 (dvadeset) godina, nije realizovao projekat izgradnje Vodovoda „Gorani i Oteležani?“
Da li je prilikom ulaska u posjed radova na navedenom projektu, došlo do odstupanja od postojeće projektne dokumentacije odnosno proširenja projektne dokumentacije u kontekstu povećanja eksploatacije vodene površine sa prostora naselja Kruščica, MZ Neretvica?
Zašto se prije rješavanja imovinsko pravnih odnosa na navedenom projektu prezentovalo OV Konjic da je navedeni projekat kompletan i imovinskopravno uređen? Znamo da je takva aktivnost zloupotreba opštinskih vijećnika odnosno davanje pogrešnih informacija opštinskim vijećnicim, a što u konačnici može da proizvede određene posljedice i pravne konotacije.
Zašto od strane izvođača radova te nadležnih općinskih službi nema kordinacije sa lokalnom zajednicom, u ovom slučaju, sa Podružnicom Kruščica.
U kojoj se fazi realizacije danas nalazi navedeni projekat?
Koliko je sveukupno novčanih sredstava potrošeno od početka navedenog projekta do danas?“

 

PITANJE ZA OV KONJIC – 2.
Da li su ležeći policajci na Regionalnoj cesti R 435 Konjic – Borci u naselju Varda, u skladu sa Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini?

"S obzirom na trenutnu betonsku izvedbu ležećih policajaca, na pomenutoj regionalnoj cesti, građani se opravdano pitaju da li se moglo pristupiti nekom fleksibilnijem rješenju, drugačijoj izvedbi ležećih policajaca u kontekstu širine, visine i te njihove uzajamne blizine?
Shodno navedenom, postavljam dodatna pitanja:
1. Da li su ležeći policajci, na pomenutoj regionalnoj cesti, u skladu sa pravilnikom te jasno definiranim kriterijiima, dimenzijama i vrstama usporivača prometa a na osnovu propisa i ograničenja brzine?
2. Da li postoje kvalitetnija i racionalnija rješenja za ovu problematiku, odnosno da li je odabrana ispravna vrsta ležećeg policajca na ovom dijelu Regionalne ceste?

 

PITANJE ZA OV KONJIC – 3.
Kada će se pristupiti rješavanju problema koji su imovinsko pravne prirode, stanara zgrade na adresi PLEHA broj A3 – (Zgrada „5“ kako je mještani zovu)?

„Pomenuti objekat već duži niz godina je predmet i nadležnost Općinskih službi. Naime, navedeni objekat vodio se u vlasništvu bivšeg preduzeća Izgradnja Konjic. Opće je poznato da je navedeno preduzeće već duži niz godina ugašeno a općina Konjic je preuzela obvezu da pomenuta zgrada dobije katastarsku česticu, odnosno da se izvrši uplanjenje iste. Na taj način vlasnicima stanova bila bi omogućena prilika da uknjiže svoju imovinu a koju sačinjavaju garažni objekti i stanovi. Shodno navedenom, stanari zgrade koja je predmet interesovanja opravdano pitaju nadležne u općini Konjic: Kada mogu da očekuje rješenje navedenih problema koji su izneseni kroz ovo vijećničko pitanje?"

 

INICIJATIVA: IZGRADNJA ZAŠTITNE OGRADE NA DJEČJEM IGRALIŠTU U II OŠ NA MUSALI

U skladu sa Statutom Općine Konjic i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Konjic, traži se adekvatan odgovor te realizacija istog po pitanju izgradnje zaštitne ograde na potezu dječije igralište u II OŠ na Musali te među prostora pored školskog igrališta i harema na Musali.

“Prostor na kome se nalazi dječje igralište u II OŠ Konjic usko je vezano za prostor harema u kome se nalazi na hiljade muslimanskih spomenika odnosno nišana. Svjedoci smo da u nedostatku zaštitne ograde na istom, fudbalska lopta završava svoje kretanje prema haremu te ista odlazi među grobna mjesta, duboko u nezaštićeni prostor harema. S te strane, nestašna dječja noga, u potrazi za fudbalskom loptom, uglavnom, na najbrutalniji i najprimitivitniji način, gazi po grobnim mjestima čime se narušava osnovna intima i poštovanje prema našim umrlim. Na taj način svjesno ili nesvjesno šaljemo poruku djeci da je svaki vid uzurpacije grobnih površina, uznemiravanja lične intime naših umrlih kao i primitivnog odnosa prema našim predacima sasvim legitiman i opravdan.
Naravno, djeca nisu ni malo kriva za ovakav propust nadležnih službi te krivicu za isto (zbog neuređene zone i prostora) slobodno možemo prebaciti prije svega na upravitelja harema na Musali (preduzeće Standard Konjic, ali i na opštinske nadležne službe kao i rukovodstvo II OŠ u Konjicu. Shodno tome, smatram da smo i dužni ali i odgovorni da se povede više računa, kako prema našim svetinjama tako i prema samoj djeci.
Iz tog razloga, tražim da se iznađe način te određena finansijska sredstva od strane pobrojanih pravnih subjekata kako bi navedena problematika, u što kraćem vremenskom periodu i bila adekvatno realizovana. Lično smatram da je ugradnja zaštitne mreže i određene vrste zaštitne ograde sasvim dovoljna kako bi se zaštitio prostor između harema i dječjeg igrališta. Ne treba ni govoriti da su potrebna sredstva za ovu aktivnost dosta skromna te bi ista mogla da se obezbjede u što kraćem vremenskom periodu. Sve drugo je samo izgovor kako nema načina za realizacijom ove inicijative.”

Novikonjic.ba obavještava i poziva i ostale vijećnike OV Konjic da svoja pitanja, inicijative i planove rada dostave na redakcijski email, kako bi javnost bila upoznata sa radom SVOJIH IZABRANIH POLITIČKIH PREDSTAVNIKA.

A.N.K./Novikonjic.ba

O radu današnje 3. sjednice OV Konjic na kojoj je usvojen budžet općine Konjic za 2021. godinu u iznosu od oko 18 miliona KM, saopćenjem za javnost oglasio se i predsjednik Kluba vijećnika SDP Konjic, Ibro Hero čiji sadržaj prenosimo u cjelosti:


Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Konjic vijećnici su razmatrali 14 tačaka dnevnog reda. Posebnu pažnju na današnjoj sjednici vijećnici su usmjerili prema usvajanju Budžeta Općine Konjic za 2021. godinu. Nakon višesatne, po prilično žustre rasprave kod pomenute tačke dnevnog reda, vijećnici su jednoglasno usvojili Budžet za 2021. godinu a koji se kreće u iznosu od 17.826.467 KM.

Za ovu priliku važno je istaknuti da Klub vijećnika SDP Konjic nije imao amandmane na Budžet iz prostog razloga što smo mišljenja da je zbog novonastale situacije, vezano za pogoršanu epidemiološku situaciju, zdravlje i životi ljudi preći od bilo kojeg kapitalnog projekta. U tom kontekstu, Klub SDP Konjic predložio je na usvajanje određenu vrstu Zaključka u kome se traži da Općinsko vijeće Konjic, u skladu sa trenutnim mogućnostima, izdvoji:

1.       Sredstva za angažovanje određenog broja zdravstvenih radnika, koji se trenutno nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje u Konjicu, kako bi se pomoglo zdravstvenim radnicima Doma zdravlja Konjic u borbi sa pandemijom korona virus, Covid -19, a u cilju pružanja kvalitetnije zdravstvene zaštite pacijenata.

2.       Iznači sredstva za prevenciju, ranu dijagnostiku i lječenje oboljelih i sumnjivih na Covid – 19.

Nakon određenih diskusija na ovu problematiku od strane vijeća te šefa Odsjeka za računovodstvo i trezor Općine Konjic, gospodina Adnana Špage došlo se do kompromisa u kome se kaže da će:

Općina Konjic, u skladu sa Javnim pozivom Zavoda za zapošljavanje FBiH te predviđenim sredstvima za pripravnike u Budžetu Općine Konjic za 2021 godinu, angažovati određen broj zdravstvenih radnika koji se nalaze na evidenciji Biroa rada za zapošljavanje općine Konjic, u Dom zdravlja i Opću bolnicu u Konjicu.

Također, sredstva za prevenciju, ranu dijagnostiku i lječenje oboljelih i sumnjivih na Covid – 19. bit će obezbjeđena iz Budžeta Općine Konjic.

Zbog navedenih kompromisnih rješenja, Klub SDP Konjic povukao je svoj prvobitni Zaključak te prilikom glasovanja za okvirni Budžet općine Konjic jednoglasno podržao isti.

Na kraju ove tačke dnevnog reda, važno je istaknuti da je Klub SDP mišljenja, da svi Amandmani koji su uloženi na današnjoj sjednici OV Konjic, ispred reda drugih političkih stranaka, jesu respektovani ali nisu nužno prioritetni u odnosu na problematiku iznalaženja potpore u borbi sa pandemijom koja je zadesila naše građane.

Također, ponuđeno je prijelazno rješenje da se isti pokušaju rješavati kroz rad i zasjedanje Komisije za kapitalne projekte, a čiji nastavak sjednice očekujemo u skorije vrijeme.

Na sjednici je između ostalog donesena Odluka o osnivanju Zdravstvenog savjeta Općine Konjic, Žalbenog vijeća Općine Konjic, davanju prethodne saglasnosti na imenovanje v.d direktora Agencije za lokalni ekonomski razvoj „Prvi korak“ d.o.o.Konjic, imenovanju članova Upravnog odbora u Ustanovi „Sportska dvorana Konjic“ JZU „Gradska apoteka“ Konjic, imenovanju člana školskog odbora u JU „Osnovna škola Glavatičevo“ te prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora u JKP „Standard“ d.o.o.Konjic.

Posebnu pažnju za ovu sjednicu izdvojio bih za tačku dnevnog reda koja se odnosila na razrješenje direktora Centra za ribarstvo „Neretva“ d.o.o. Konjic gospodina Sejada Mustafića te imenovanju v.d direktora u istom preduzeću, gospođe Medihe Vođo.

S obzirom da je navedeno preduzeće, već duži niz godina, u određenim problemima, da je osnovna djelatnost ovog preduzeća usko vezana za poribljavanjem konjičkih vodotoka a koji se ne sprovode već više od tri godine, da je Općinsko vijeće osnivač navedenog preduzeća a da je njegov odnos prema istom i više nego degradirajući, da zbog narušenog poslovanja istog te kašnjenja plata prema uposlenim radnicima, Klub SDP Konjic je mišljenja da je ovo preduzeće zaslužilo dosta širu pažnju vijeća te da se ovim problemom moramo dosta ozbiljnije posvetiti i raditi na ozdravljenju istog.

Nije dovoljno izvršiti smjenu postojećeg direktora, a koji je zbog odnosa nas vijećnika kao Skupštine društva, doveden u ovako tešku situaciju. Nije dovoljno dostaviti ime i prezime (ne ulazeći u meritung imena) budućeg v.d direktora ovog preduzeća bez i jednog slova o radnom iskustvu i općenito biografiji istog. Ne može vijeće biti dovedeno u poziciju da se u istoj tački dnevnog reda glasa i o smjeni i o imenovanju. Time se nama vijećnicima nudi samo jedan izbor na usvajanje u kontekstu nepravednog automatizma. Pojašnjenja radi, kako da se postave vijećnici koji su za razrješenje dosadašnjeg direktora, ali su protiv imenovanja novog direktora ili obrnuto?

Na moju primjedbu, molbe i sugestije na navedene anomalije, nisam dobio nikakav odgovor. Čak što više, stekao se dojam da većinu SDA Konjic sva ova priča i ne zanima nešto posebno.

Zbog svega navedenog, Klub SDPKonjic nije podržao ovu odluku u kojoj su kao što sam kazao, sadržane dvije odluke. Ona o razrješenju te ona o imenovanju. Zašto je to tako, odgovor ćete morati potražiti kod Predsjednika OV Konjic, gospodina Grede.

Shodno navedenom, za ovu priliku dužan sam kazati da nisam zadovoljan radom Općinskog vijeća općenito. Znam da ću ovom izjavom iritirati svoje kolege vijećnike ali to i nije za mene od presudnog značaja.

Smatram da viječnici ne koriste svoju poziciju koju obnašaju te zbog toga i ne čudi da nam se dešava da od 27 vijećnika imamo aktivnih njih desetak.

Najbolji primjer navedenog mogao se vidjeti kroz rad vijećnika na Drugoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća. Naime, Klub SDA Konjic koji broji 16 vijećnika, na istoj sjednici nije uzeo ni jednu minutu u toku rada navedene sjednice. Naravno, ovdje ću izuzeti predsjednika vijeća kao člana SDA Konjic koji shodno poziciji koju obnaša i mora da bude nešto govorljiviji.

Dakle, da remiziram, s obzirom na prostu većinu koju danas posjeduje Klub SDA Konjic, izgleda da je istima sasvim jasno, da će bez obzira na ne/aktivnost vijećnika, svaka odluka na dnevnom redu i biti usvojena. Da li je to istovremeno moralno i profesionalno ponovno ćete morati potražiti odgovore kod navedene grupacije vijećnika.” – navodi se u saopćenju.

Novikonjic.ba

“Dugi niz godina svjedočimo zagađenju Neretve, što prerasta u ozbiljan problem naše lokalne zajednice.

Na Izvještajno-izbornoj konferenciji Foruma žena SDP BIH, Općinske organizacije Konjic održanoj 26. februara u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta u Konjicu za novu predsjednicu Foruma žena izabrana je Selma Hadžihusejnović, a za potpredsjednicu, Fatima Mandžuka.

Izbori u mjesnim zajednicama, bila je tema današnje pres konferencije koju je sazvao konjički SDP.

Sekretar OO SDP Konjic, Irfan Tabaković, koji je predvodio stranačku Općinsku izbornu komisiju oglasio se na svom Facebook profile, čiji sadržaj portal novikonjic.ba prenosi u cjelosti.

Nermin Nikšić ponovo je izabran za predsjednika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine na stranačkim izborima.

Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić glasao je danas u Konjicu na unutarstranačkim izborima.
Stranica 1 od 10