Konjičko Udruženje mladih "Perspektiva" danas je održalo akciju prikupljanja knjiga.

Nedavno objavljeno istraživanje EUROSTAT-a je pokazalo da su mladi u Hrvatskoj rekodreri po broju onih koji žive s roditeljima.

Javna diskusija o budućnosti mladih u Konjicu održana 27.9. pokazala je sve slabosti unutar ove populacije, kao i u odnosu vlasti prema mladima.

U Konjicu je održan igrokaz pod nazivom „Ja (ni)sam nevidljiv!“, a performans je imao za cilj da pokaže lošu komunikaciju lokalne vlasti sa mladima, te pokrene mlade i ukaže im na činjenicu da su i oni snaga koja donosi promjene i može poboljšati svakodnevni život svih nas.