Povodom nedavnih protesta građana šireg područja Klisa načelnik općine Konjic, Emir Bubalo nije znao za proteste građana koji su održani protekle subote u Parsovićima i na upit novinara Al Jazeera nije htio davati bilo kakav komentar na tu temu.


S druge strane, Ibro Halilović, predsjednik OV Konjic, govoreći za ovu medijsku kuću, kazao je da su građani možda zakasnili sa reakcijama, jer su potpisani ugovori davno i dodjeljena je koncesija (JP Elektroprivredi BIH na 30 godina op.a.). Halilović je naglasio i da su se mještani trebali davno buniti te dodao i to da primjeri dosadašnje gradnje MHE nisu se pokazali dobrim na području općine Konjic budući da jedna od njenih rijeka sa izgrađenom MHE za sada pokazuje da u određenom dijelu godine njeno korito presuši.

VIDEO AL JAZZERA BALKANS: https://youtu.be/SXl8Tg8x1Ec

Novikonjic.ba

Poštovani sugrađani,

Predsjednik OV Konjic, Ibro Halilović i načelnik općine Konjic, Emir Bubalo uputili su čestitku sugrađanima povodom 16. juna - Dana općine Konjic, čiji sadržaj portal prenosi u cjelosti:

U četvrtak, 25. aprila održat će se 15. sjednicu Općinskog vijeća Konjic sa obimnim dnevnim redom.

U cilju pružanja boljih usluga od strane lokalne administracije građanima, aktivisti Udruženja “Volonteri i prijatelji konjičke regije” uputili su sekretaru OV Konjic, Mirsadi Šoro prijedlog za održavanjem tematske sjednice OV Konjic u vezi ne/rada mjesnih zajednica i neformiranja istih u zakonskom roku.

Predsjednik OV Konjic, Ibro Halilović pozvao je građane, privredne subjekte, pojedince, udruženja i koga sve ne, da se jave sa prijedlozima oko toga kako i na koji način da se pripremi Program rada OV Konjic za 2019. godinu.

Na sutrašnjoj 11. sjednici Općinskog vijeća Konjic bit će razmatran i Izvještaj Komisije za statutarna pitanja i propise koji se odnosi na autentično tumačenje član 163. stav 1. Poslovnika o radu OV Konjic.

Komisija za statutarna pitanja i propise Općinskog vijeća Konjic uskoro se treba očitovati o dopisu kojeg su uputili osnivači portala Novikonjic.ba.

Portal Novikonjic.ba u dva navrata obratio se predsjedniku OV Konjic, Ibri Haliloviću i sekretaru OV, Mirsadi Šoro sa molbom da redakciji dostavljaju pisane materijale za sjednice, kako je i regulisano članom 163. Poslovnika o radu OV Konjic.

Na posljednoj sjednici Općinskog vijeća Konjic održanoj 11. januara vijećnici su izglasali odluku o privremenom finansiranju od januara do marta 2018. godine.

Stranica 1 od 2