Na posljednoj sjednici Općinskog vijeća Konjic održanoj 11. januara vijećnici su izglasali odluku o privremenom finansiranju od januara do marta 2018. godine.

Na drugoj radnoj sjednici OV Konjic, održanoj dana 27.02.2017. godine, vijećnici BPS-Sefer Halilović Konjic, Benjamin Zerem i Adnan Džumhur uzeli su aktivno učešće u radu vijeća, te podnjeli sljedeće amandmane i inicijative i postavili viječnićka pitanja: