Asocijacija mladih SDA BiH zna da bez pravne države i bez nezavisnog pravosudnog sistema nema prosperiteta jedne države.

Odlukom Predsjedništva SDA, Asocijacija mladih je danas dobila novog predsjednika Asocijacije mladih SDA.