Republika Srpska nema ustavnu nadležnost da regulira pravnu materiju o nepokretnoj imovini koja s ekoristi za funkcionisanje javne vlasti u RS-a, je rje to nadležnost države.

Ustavni sud Federacije BiH krajem juna donio je odluku kojom je određene članove Zakona o notarima FBiH proglasio neustavnim. To se, prvenstveno, odnosi na usluge koje su notari obavljali po enormno visokim tarifama.

Presudom Ustavnog suda FBiH, članovi šest, 27. i 73. Zakon a o notarima FBiH proglašeni su neustavnim.