Savjet načelnika općine Konjic 13. 9. 2017. godine diskutovao je o inicijativi aktivista Udruženja “Volonteri i prijatelji konjičke regije” (VIPK) za pročišćavanjem korita rijeke Trešanice.

Početkom aprila, Suad Golubić, predsjednik Kluba vijećnika SDP-a u Opštinskom vijeću Konjic podnio je zahtjev za održavanje vanredne sjednice Opštinskog vijeća na temu zaštite od požara, a povodom učestalih šumskih požara.

Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Konjic imenovan je vijećnik SBB Ibro Halilović za novog predsjednika OV, saznaje portal novikonjic.ba.

Predstavljamo kandidatkinje sa liste SDP-a za Općinsko vijeće Konjic.

Armina Lazarević, rođena u Konjicu 1960.godine gdje je završila srednju školu. Mediciniki fakultet i specijalizaciju iz epidemiologije završila u Sarajevu. Radi u JU Dom zdravlja Konjic. Dugogodišnji aktivista u humanitarnoj organizaciji Crveni križ, trenutno predsjednica predsjedništva Crvenog križa HNK. U proteklom mandatu zalagala se za rješavanje problema iz oblasti epidemiologije i socijalne politike u općini Konjic.

Armina Lazarević, rođena u Konjicu 1960. godine gdje je završila srednju školu. Medicinski fakultet i specijalizaciju iz epidemiologije završila je u Sarajevu. Radi u JU Dom zdravlja Konjic. Dugogodišnja aktivistkinja u humanitarnoj organizaciji Crveni križ, trenutno predsjednica predsjedništva Crvenog križa HNK. U proteklom mandatu zalagala se za rješavanje problema iz oblasti epidemiologije i socijalne politike u općini Konjic.

Joana Čović, rođena u Sarajevu 1985. godine. Živi u Konjicu gdje je završila i Opću gimnaziju. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Mostaru. Trenutno nezaposlena, a kao pripravnik volonter stažira u Općinskom sudu Konjic. Aktivna u društvenom životu općine Konjic, obavlja funkciju potpredsjednice OO SDP Konjic. Članica je Nadzornog odbora Foruma sindikalnih aktivista i Općinskog odbora OO SDP Konjic. Kao općinska vijećnica zalagala bi se za napredak i prosperitet općine Konjic sa pravnog aspekta, pravilno provođenje zakona, pravilnika i odluka.

Amra Lepara, rođena u Konjicu 1984. godine gdje je završila Opću gimnaziju. Na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu stekla je stručno zvanje magistra arhitekture. Najvećim problemom u općini Konjic smatra loš položaj mladih, te će se zalagati za njihov bolji status u slučaju da bude izabrana u Općinsko vijeće.

Amira Temin, rođena u Konjicu 1968. godine gdje je završila srednju školu. Zaposlena je u SDP BiH od 1998. godine. U proteklom mandatu kao vijećnica u OV Konjic zalagala se za prava građana posebno djece i omladine.

Sanela Muhibić, rođena u Konjicu 1976. godine gdje je završila Srednju elektrotehničku školu i Pedagošku akademiju u Mostaru. Nezaposlena je, udata, majka dvoje djece. Izrazito aktivna u NVO („Volonteri i prijatelji konjičke regije“). Ona je dokazana humanistkinja i borac za demokratiju i pravo građana, ne samo za pitanje ravnopravnosti žena, već i prava nezaposlenih, djece s posebnim potrebama, bolesnih, RVI, ljudi treće dobi, nacionalne manjine. Posebno će se zalagati za prava djece i omladine i nastojati da se njihov glas daleko čuje.

Džumhur Jasminka, rođena u Konjicu 1949. godine gdje je završila Gimnaziju, a Fakultet političkih nauka (sociologija) u Sarajevu. Cijeli radni vijek do penzionisanja 2014. godine provela u organima uprave općine Konjic (utemeljiteljica mjesnih zajednica, šefica Odsjeka opštih poslova, Potpredsjednica IO SO Konjic za društvene djelatnosti, stručna saradnica za obrazovanje, kulturu i sport, predsjednica Komisije za evidenciju ranjenih, poginulih i nestalih kao i Komisije za razmjenu ratnih zarobljenika i tijela poginulih, stručna saradnica za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa). Dva mandata bila predsjednica OK SSRN i delegatkinja u RK SSRN BiH. Od ranog djetinjstva aktivna u društvenom životu (izviđači, sportske i kulturne organizacije, NVO) uz konstantnu edukaciju iz različitih oblasti (koordinatorica psihosocijalnog programa u radu sa ženama BiH, učesnica i moderatorica implementacije brojnih okruglih stolova, javnih tribina u cilju jačanja žene u političkom i javnom životu, regionalna trenerica Stability pact-GTF, učesnica u izradi Platforme za akciju NVO sektora na implementaciji Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH).

Elma Balić, rođena u Mostaru 1976. godine. Matematičko-fizičko-računarsku gimnaziju završila je u Konjicu, nakon toga Ekonomski fakultet u Mostaru. Zaposlena u lokalnom preduzeću kao dipl. ekonomist na poslovima izrade projekata za realizaciju sredstava EU fondova. Budući da je edukovana za taj domen, kao vijećnica OV Konjic posebno bi se zalagala za razvoj gospodarstva u općini Konjic. Spremna je pomagati firmama zainteresiranim za sticanje vještina za pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova.

Edina Gagula, rođena u Trebinju 1963 godine. Gimnaziju i Mašinski fakultet završila u Mostaru. Zaposlena u PD "Igman" Konjic. Posebno će se zalagati za razvoj privrede u Konjicu, a samim tim otvaranju novih radnih mjesta i zapošljavanju mladih.

Arnela Macić, rođena je 1986. godine u Mostaru. Opću gimnaziju završila u Konjicu, a Pravni fakultet u Mostaru. Zaposlena u Federalnom zavodu PIO/MIO Sarajevo. Kao vijećnica u OV Konjic zalagala bi se za bolji prosperitet građana u svim segmentima života, posebno poboljšanju položaja penzionera u općini Konjic.

Amela Kudović, rođena u Kiseljaku 1975. godine. Od 1993. godine živi u Konjicu gdje je završila srednju školu. Zaposlena je, a Ekonomski fakultet završila na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru. Ukoliko bi imala čast da bude izabrana u Općinsko vijeće Konjica zalagat će se za poboljšanje životnog standarda svih građana Konjica.

Sanda Šain, rođena je 1986. godine u Konjicu gdje je završila Gimnaziju. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Zaposlena u JU Opšta bolnica Konjic.

Adisa Badžak, rođena u Konjicu 1967. godine gdje je završila osnovnu i Srednju medicinsku školu. Farmaceutski fakultet završila u Sarajevu 1990. godine i stekla zvanje magistra farmacije. Radi u JZU "Gradska Apoteka Konjic". Kao vijećnica u Općinskom vijeću će se zalagati za dosljedniju provedbu postojećih zakona iz oblasti zdravstvene zaštite, kao i davanje prijedloga za donošenje novih, a sve u cilju što bolje i efikasnije zdravstvene zaštite stanovnika naše općine.

Valerija Delalić, rođena 1954. godine u Konjicu. Srednju školu završila u Sarajevu. Do penzionisanja radila u PD „Igman“ Konjic. Dugogodišnja uspješna društveno politička radnica, dobitnica najvećeg općinskog priznanja. U Općinskom vijeću će se zalagati za humanizam, socijalnu pravdu i demokratsko blagostanje.

Anel Kurtić - SBIH

Zovem se Anel Kurtić. Rođen sam i živim u Konjicu i kandidat sam za Općinsko vijeće Konjica, ispred Stranke za Bosnu i Hercegovinu pod rednim brojem 25.