Dragi moji birači, uvijek ću vam lagati, a vi ćete mi uvijek aplaudirati!

Onu Ajnštajnovu o neograničenosti ljudske gluposti neću citirati, iako bi pristajala za svake izbore u BiH. Razmišljam šta bi se moglo promijeniti poslije lokalnih izbora u BiH. Ništa. Produžit će život kao vegetiranje, kao praznina. Možda se uveća broj prosjaka na ulicama. Uvećaće se broj siromašnih, socijalno i ekonomski nezbrinutih. Uvećaće se broj mladih iseljenika. I to su promjene. Ko kaže da neće biti promjena!?

Piše: Ismet Muratspahić