Na jutros održanoj ekspeditivnoj 4. sjednici Općinskog vijeća Konjic razmatrano je osam tačaka dnevnog reda, a predsjednik Općinskog vijeća Konjic, Kenan Greda, izrazio je zadovoljstvo odvijanjem toka sjednice, jer je sve proteklo u najboljem redu, te je formirana i Etička komisija OV u sastavu: Almir Mušinović, predsjednik, Ivana Anđelić Alagić, zamjenik predsjednika, Muhamed Lapo, Hatidža Hejub i Azra Landžo, članovi.

Usvojen je da ide u dalju proceduru i Prijedlog Odluke o pristupanju izrade Regulacionog plana „Centar II – Trešanica“ Konjic, Prijedlogu Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po metru kvadratnom stambene površine na području općine Konjic, kao i Prijedlog Odluke o odobrenju sredstava JKP „Standard“ d.o.o. Konjic za nabavku specijalnog komunalnog vozila.

Za naš portal govorili su vijećnici SDA, SBIH, SDP i Kluba nezavisnih vijećnika koji su dali  svoj osvrt na današnju sjednicu.

Šefik Alihodžić ispred stranke SDA naglasio je, da je sve proteklo kako je zamišljeno,  da je kolegij sve dobro pripremio, počevši od predlagača, općinskih službi i načelnika. Sve je dokumentovano i faktima potkrijepljeno, nije bilo prostora za diskusije i niko nije bio protiv od vijećnika. Na naše pitanje o suzdržanosti vijećnika SDP-a, rekao je da SDP ima svoje mišljenje, to ne znači da se ne slažu, sve je usaglašeno. Bitno je da je sve usvojeno. Suzdržan vijećnik ne znači da je protiv.

Himzo Muhibić (SBIH) kazao je, da je ova sjednica prošla ležernije, da neke tačke nisu bile od posebne važnosti i značaja, a da neke tačke kasne. SBiH je očekivala tačku o planu i programu rada Općinskog vijeća i općinskog načelnika. Smatra da Vijeće još i nije počelo s radom kako treba, da je ovo još ispitivanje snaga. Smatra da su obrazloženja za pojedine tačke kratka i nedovoljno jasna, ali nisu htjeli odugovlačiti rad sjednice, i glasali su za prijedloge.

Ibro Hero (SDP) mišljenja je,  da treba unijeti neku novu svježinu, staviti fokus pažnje na građane, na prvo mjesto vijećnička pitanja i diskusije. A ta inicijativa je odbijena.  SDP će uvijek biti suzdržan ili protiv dok vijećnička pitanja i disusije ne budu na prvom mjestu. Hero je naglasio, da je Prijedlog odluke Regulacionog plana „Centar II – Trešanica“ Konjic, amandman i inicijativa SDP-a iz 2020. godine. Izrazio je zadovoljstvo što je usvojen jednoglasno, posebno se osvrnuvši da je to počeo rahmetli Dženan Kovačić i žao mu što nije doživio da se isti usvoji.

Ajdin Tinjak, zamjenik predsjednila Općinskog vijeća i predsjednik Kluba nezavisnih vijećnika kazao je, da su danas imali vrlo efikasan rad, dnevni red nije bio opširan i najavio je još jednu sjednicu za ovaj mjesec. Današnje odluke idu u proceduru i javnu raspravu. Smatra da je izuzetno važno što je usvojen Etički kodeks i komisija koja će nadgledati rad općinskih vijećnika.

Ajla Kovačević /Novikonjic.ba

O radu današnje 3. sjednice OV Konjic na kojoj je usvojen budžet općine Konjic za 2021. godinu u iznosu od oko 18 miliona KM, saopćenjem za javnost oglasio se i predsjednik Kluba vijećnika SDP Konjic, Ibro Hero čiji sadržaj prenosimo u cjelosti:


Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Konjic vijećnici su razmatrali 14 tačaka dnevnog reda. Posebnu pažnju na današnjoj sjednici vijećnici su usmjerili prema usvajanju Budžeta Općine Konjic za 2021. godinu. Nakon višesatne, po prilično žustre rasprave kod pomenute tačke dnevnog reda, vijećnici su jednoglasno usvojili Budžet za 2021. godinu a koji se kreće u iznosu od 17.826.467 KM.

Za ovu priliku važno je istaknuti da Klub vijećnika SDP Konjic nije imao amandmane na Budžet iz prostog razloga što smo mišljenja da je zbog novonastale situacije, vezano za pogoršanu epidemiološku situaciju, zdravlje i životi ljudi preći od bilo kojeg kapitalnog projekta. U tom kontekstu, Klub SDP Konjic predložio je na usvajanje određenu vrstu Zaključka u kome se traži da Općinsko vijeće Konjic, u skladu sa trenutnim mogućnostima, izdvoji:

1.       Sredstva za angažovanje određenog broja zdravstvenih radnika, koji se trenutno nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje u Konjicu, kako bi se pomoglo zdravstvenim radnicima Doma zdravlja Konjic u borbi sa pandemijom korona virus, Covid -19, a u cilju pružanja kvalitetnije zdravstvene zaštite pacijenata.

2.       Iznači sredstva za prevenciju, ranu dijagnostiku i lječenje oboljelih i sumnjivih na Covid – 19.

Nakon određenih diskusija na ovu problematiku od strane vijeća te šefa Odsjeka za računovodstvo i trezor Općine Konjic, gospodina Adnana Špage došlo se do kompromisa u kome se kaže da će:

Općina Konjic, u skladu sa Javnim pozivom Zavoda za zapošljavanje FBiH te predviđenim sredstvima za pripravnike u Budžetu Općine Konjic za 2021 godinu, angažovati određen broj zdravstvenih radnika koji se nalaze na evidenciji Biroa rada za zapošljavanje općine Konjic, u Dom zdravlja i Opću bolnicu u Konjicu.

Također, sredstva za prevenciju, ranu dijagnostiku i lječenje oboljelih i sumnjivih na Covid – 19. bit će obezbjeđena iz Budžeta Općine Konjic.

Zbog navedenih kompromisnih rješenja, Klub SDP Konjic povukao je svoj prvobitni Zaključak te prilikom glasovanja za okvirni Budžet općine Konjic jednoglasno podržao isti.

Na kraju ove tačke dnevnog reda, važno je istaknuti da je Klub SDP mišljenja, da svi Amandmani koji su uloženi na današnjoj sjednici OV Konjic, ispred reda drugih političkih stranaka, jesu respektovani ali nisu nužno prioritetni u odnosu na problematiku iznalaženja potpore u borbi sa pandemijom koja je zadesila naše građane.

Također, ponuđeno je prijelazno rješenje da se isti pokušaju rješavati kroz rad i zasjedanje Komisije za kapitalne projekte, a čiji nastavak sjednice očekujemo u skorije vrijeme.

Na sjednici je između ostalog donesena Odluka o osnivanju Zdravstvenog savjeta Općine Konjic, Žalbenog vijeća Općine Konjic, davanju prethodne saglasnosti na imenovanje v.d direktora Agencije za lokalni ekonomski razvoj „Prvi korak“ d.o.o.Konjic, imenovanju članova Upravnog odbora u Ustanovi „Sportska dvorana Konjic“ JZU „Gradska apoteka“ Konjic, imenovanju člana školskog odbora u JU „Osnovna škola Glavatičevo“ te prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora u JKP „Standard“ d.o.o.Konjic.

Posebnu pažnju za ovu sjednicu izdvojio bih za tačku dnevnog reda koja se odnosila na razrješenje direktora Centra za ribarstvo „Neretva“ d.o.o. Konjic gospodina Sejada Mustafića te imenovanju v.d direktora u istom preduzeću, gospođe Medihe Vođo.

S obzirom da je navedeno preduzeće, već duži niz godina, u određenim problemima, da je osnovna djelatnost ovog preduzeća usko vezana za poribljavanjem konjičkih vodotoka a koji se ne sprovode već više od tri godine, da je Općinsko vijeće osnivač navedenog preduzeća a da je njegov odnos prema istom i više nego degradirajući, da zbog narušenog poslovanja istog te kašnjenja plata prema uposlenim radnicima, Klub SDP Konjic je mišljenja da je ovo preduzeće zaslužilo dosta širu pažnju vijeća te da se ovim problemom moramo dosta ozbiljnije posvetiti i raditi na ozdravljenju istog.

Nije dovoljno izvršiti smjenu postojećeg direktora, a koji je zbog odnosa nas vijećnika kao Skupštine društva, doveden u ovako tešku situaciju. Nije dovoljno dostaviti ime i prezime (ne ulazeći u meritung imena) budućeg v.d direktora ovog preduzeća bez i jednog slova o radnom iskustvu i općenito biografiji istog. Ne može vijeće biti dovedeno u poziciju da se u istoj tački dnevnog reda glasa i o smjeni i o imenovanju. Time se nama vijećnicima nudi samo jedan izbor na usvajanje u kontekstu nepravednog automatizma. Pojašnjenja radi, kako da se postave vijećnici koji su za razrješenje dosadašnjeg direktora, ali su protiv imenovanja novog direktora ili obrnuto?

Na moju primjedbu, molbe i sugestije na navedene anomalije, nisam dobio nikakav odgovor. Čak što više, stekao se dojam da većinu SDA Konjic sva ova priča i ne zanima nešto posebno.

Zbog svega navedenog, Klub SDPKonjic nije podržao ovu odluku u kojoj su kao što sam kazao, sadržane dvije odluke. Ona o razrješenju te ona o imenovanju. Zašto je to tako, odgovor ćete morati potražiti kod Predsjednika OV Konjic, gospodina Grede.

Shodno navedenom, za ovu priliku dužan sam kazati da nisam zadovoljan radom Općinskog vijeća općenito. Znam da ću ovom izjavom iritirati svoje kolege vijećnike ali to i nije za mene od presudnog značaja.

Smatram da viječnici ne koriste svoju poziciju koju obnašaju te zbog toga i ne čudi da nam se dešava da od 27 vijećnika imamo aktivnih njih desetak.

Najbolji primjer navedenog mogao se vidjeti kroz rad vijećnika na Drugoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća. Naime, Klub SDA Konjic koji broji 16 vijećnika, na istoj sjednici nije uzeo ni jednu minutu u toku rada navedene sjednice. Naravno, ovdje ću izuzeti predsjednika vijeća kao člana SDA Konjic koji shodno poziciji koju obnaša i mora da bude nešto govorljiviji.

Dakle, da remiziram, s obzirom na prostu većinu koju danas posjeduje Klub SDA Konjic, izgleda da je istima sasvim jasno, da će bez obzira na ne/aktivnost vijećnika, svaka odluka na dnevnom redu i biti usvojena. Da li je to istovremeno moralno i profesionalno ponovno ćete morati potražiti odgovore kod navedene grupacije vijećnika.” – navodi se u saopćenju.

Novikonjic.ba

Izbori u mjesnim zajednicama, bila je tema današnje pres konferencije koju je sazvao konjički SDP.

Vijećnik OV Konjic, Ibro Hero, predsjednik mjesnog područja Tuleg / Varda oglasio se danas u Facebook grupi “Mjesna zajednica Novo Naselje” te iznio svoj lični osvrt na infrastrukturnu problematiku ovog područja.

Pametni ljudi kažu: nije sve u novcu, ima nečega i u zlatu.

Na 14. sjednici OV Konjic održanoj, 27. februara u materijalima vijećnicima dostavljen je dopis NVO VIPK kojim se traži održavanje tematske sjednice po pitanju ne/rada mjesnih zajednica i neformiranju istih na području općine Konjic.

Na nedavno održanoj 12. sjednici OV Konjic, vijećnik SDP-a, Ibro Hero podnio je inicijativu vezano za zaštitu i obavezu čuvanja kulturno-historijskih spomenika, odnosno pronađene biste narodnog heroja Maksima Kujundžića.

Na redakcijski email zaprimili smo saopćenje za javnost vijećnika SDP u OV Konjic, Hero Ibre, čiji sadržaj prenosimo u cjelosti:

Vijećnik SDP-a u OV Konjic, Ibro Hero objavio je 6. novembra na svom Facebook profilu fotografiju spomenika sanduka sa postoljem koji je izronio iz Jablaničkog jezera uz komentar: „Jedan od onih srednjovjekovnih spomenika na obalama Jablanickog jezera čije postojanje svjedoči o nemaru i ljudskoj gluposti!“.

U sali općine Konjic jučer je održana 7. sjednica Općinskog vijeća (OV) koja je imala do sada najoštriju diskusiju vijećnika SDP-a Konjic i načelnika općine Konjic Bubalo Emira.

Stranica 1 od 4