Centar za kritičko mišljenje i portal Tačno.net organiziraju promociju knjige Al Tempo prof.dr. Esada Bajtala u Mostaru.

Kažu da prilika čini čovjeka.

Stećke danas svojataju – svi.
Zapise sa stečaka ne slijedi – niko.
Kao da na njima ništa ne piše.