Za više od dvije decenije aktivne prisutnosti na svjetskim izložbama inovacija, članovi Asocijacije inovatora Bosne i Hercegovine (AIBiH) u subotu su dobili nagrade na čak tri izložbe – 37. međunarodnoj izložbi pronalazaka, tehničkih unapređenja, novih proizvoda i stvaralaštva mladih, Makinova, u Skoplju, gdje je, istovremeno, održana i 14. međunarodna izložba inovacija u oblasti životne sredine, Ekonova, te na 14. međunarodnoj izložbi inovacija, Arca u Zagrebu.