Zbog izvođenja sanacijskih radova na dionici M-17 od Tarčina do Bradine, tranzitni saobraćaj se preusmjerava na jednu traku novoizgrađene poddionice autoceste Tarčin – Ivan, bez naplate cestarine na dionici od Vlakova do Bradine.