Predsjednik Udruženja roditelja djece i omladine sa cerebralnom paralizom i ostalim teskoćama u razvoju "i" Konjic, Amir Nuhić, zahvaljuje se organizatorima Noćnog cenera na donaciji, koja znači ne samo materijalnu nego i veliku moralnu podršku oboljeloj djeci.

U programu Radio Konjica jučer je Amir Nuhić, predsjednik Udruženja roditelja djece s teškoćama u razvoju „I“ iz Konjica uputio apel za pomoć ovom udruženju u namirnicama, jer je ove godine izostala podrška Kantonalnog ministarstva rada i socijalne zaštite HNK-a.