Udruženje građana “Zelena rijeka” iz Konjica, uz podršku Federalnig ministarstva okoliša i turizma, Ministarstva saobraćaja i komunikacija BiH, te općine Konjic, organizira četvrtu po redu Raiffeisen MEDIA Regatu na Neretvi koja će se održati u Konjicu od 07. - 09. juna
2019. godine.

Za krajnji cilj održavanja ovogodišnje Raiffeisen MEDIA Regate na Neretvi udruženje ističe promociju važnosti očuvanja prirodnih ljepota i životne sredine konjičke regije, te promociju Konjica kao destinacije za domaće i regionalne posjetioce.

Regata je ove godine, uz pomoć sponzora i partnera, planirana kao trodnevni događaj, gdje će učesnici imati priliku da uživaju u različitim aktivnostima i obilascima. Pored toga planirano je i profesionalno uvezivanje i razmjena mišljenja u okviru Okruglog stola, čija će glavna tema biti “Kako povećati prihode od oglašavanja putem televizije i radija u BiH”.

U okviru regate su već napravljenje određene aktivnosti, i to čišćenje korita Neretve krajem aprila na prostoru od Glavatičeva do Džajića buka, na kojem je bilo preko 30 učesnika koji su uspješno pripremili teren za održavanje regate, ali i sačuvali zelenu ljepoticu za sve buduće generacije. U tu svrhu gosti i učesnici akcije čišćenja bili su i učenici OŠ “Hasan Kikić” iz Sarajeva koji su dali svoj doprinos očuvanju Neretve.

Raiffeisen MEDIA Regata na Neretvi je reakcija udruženja na potrebe zaštite okoliša i prirode, te se, kroz održavanje regate, planira skrenuti pažnja javnosti na sve veću potrebu zaštite i educiranja o načinima očuvanja životne sredine, naročito vodenih površina.

Održavanje Raiffeisen MEDIA Regate na Neretvi će skrenuti pažnju javnosti na trenutno stanje rijeke, aktivnosti koje se dešavaju na ovom području, te eventualna poboljšanja u zaštiti flore i faune.

Planirano je da učesnici ovog takmičenja budu predstavnici svih medija sa prostora Bosne i Hercegovine ali i regije, koji će se takmičiti u rafting spustu niz rijeku Neretvu. Zadatak takmičara je da što prije završe spust, na relaciji od Glavatičeva do Džajića buka (cca 18km vodene dužine). Predviđeno je da svakim čamcem upravlja posada od 6 članova (po dva predstavnika iz tri različita medija) sa profesionalnim skipperom, koji će biti zadužen za siguran spust i podršku takmičarima. Takmičari će imati priliku da posjete i Titov bunker, nezaobilaznu historijsku atrakciju i spomenik moderne umjetnosti, i to dan nakon same regate.

Za više informacija o samom događaju i udruženju posjetite web stranicu www.zelenarijeka.ba.

Zelenarijeka.ba / Novikonjic.ba

Goga Sarić i Elmir Prevljak žive u Holandiji od 1991. godine, a u svoj rodni kraj u Hercegovini su se vratili 2006. godine sa željom i idejom da naprave nešto novo i da pokažu, između ostalog da se može uspješno poslovati u Bosni i Hercegovini.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje projekata za raspodjelu sredstava ”Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH”.

PROGRAM 1. Stvaranje novog turističkog proizvoda kroz promociju svih oblika turizma

Najniži iznos po projektu: 5.000 KM

Najviši iznos po projektu: 50.000 KM

Korisnici sredstava: Pravna lica registrirana na području Federacije Bosne i Hercegovine za djelatnost turizma i ugostiteljstva samostalno ili kao voditelj projekta sa najmanje još jednim partnerom (pravna lica registrirana za turističko-ugostiteljsku djelatnost, javna ustanova na lokalnom nivou, jedinica lokalne samouprave)

PROGRAM 2. Program podrške domaćinstvima, seoskim domaćinstvima koje nude organske proizvode u cilju povećanja turističke ponude

Najniži iznos po projektu: 5.000 KM

Najviši iznos po projektu: 15.000 KM

Korisnici sredstava: Iznajmljivači u domaćinstvu ili seoskom domaćinstvu, uz dokaz o vlasništvu, koji imaju kategorizirane objekte (posjeduju rješenje Federalnog ministarstva okoliša i turizma o ispunjavanju minimalno-tehničkih uslova, te vrsti i kategoriji objekta) ili su u postupku kategorizacije u FBiH (podnesen potpun i uredan zahtjev do momenta objave Javnog poziva).

Više informacija na: https://www.fmoit.gov.ba/bs/novosti/vijesti/objava-javnog-poziva-transfer-za-turizam-za-2019-godinu?fbclid=IwAR2bOxP4gJOYU_H9XA1aOFA6Za07-Ge3oVOxMOj9lPMHM1xytd93LjFb4zI

prvikorak.ba / novikonjic.ba

Predstojeća NetWork 9 konferencija koja će biti održana u Grand Hotelu u Nemu od 27. do 29. marta 2019. godine tokom koje će biti obuhvaćene relevantne i globalno aktuelne teme vezane za vještačku inteligenciju, Internet of Things, digitalnu transformaciju, moderno radno okruženje, poslovne aplikacije, cloud infrastrukuru, open source softver, sigurnost, naprednu analitiku i poslovnu inteligenciju, DevOps i multi-platformski razvoj.

Agencija Prvi korak u saradnji sa partnerima ativno radi na projektima obuke i zapošljavanja za deficitarna zanimanja na području općine Konjic.

Zbog borbe za kontrolu i raspolaganjem sa više stotina hiljada KM, kao i zbog katastrofalnih poteza federalnih institucija, BiH bi se uskoro mogla suočiti sa potpunim gubitkom autohtonih vrsta ribe u Neretvi, upozorili su sagovornici portala Fokus.ba – profesori, stručnjaci, proizvođači i članovi udruženja ribara.

Dana 09.07.2018. godine u prostorijama preduzeća SurTec-Eurosjaj d.o.o. Konjic održan je redovni sastanak Upravnog odbora Udruženja privrednika Konjic.

Prostori Bosne i Hercegovine su zapamtili desetine različitih zanata od kojih su mnogi vremenom nestali.