Na svečanoj dodjeli nagrada upriličen je bogat program na kojem su prisustvovali predstavnici organa vlasti, nastavnici, učenici i roditelji.

Klub zastupnika SDP BiH u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona je na jučerašnjoj sjednici uputio inicijativu za izmjene Zakona o porezu na promet nekretnina s ciljem oslobađanja poreza na prvu nekretninu mladih bračnih parova.

Karcinom dojke vodeća je bolest kod žena kada su u pitanju maligna oboljenja, ali također i smrtnost kod žena je najveća upravo od ove bolesti.

Esad Šejtanić je magistar i brigadir OSBiH, koji je od 1.8.1993.do 8.12.1995.godine bio komandant 42.  (442.)brigade 4.korpusa ARBiH. Ova stolačko-čapljinsko-dubravska Brigada djelovala  je u najtežim uslovima, imala je dva agresora, najsloženiji sastav i najbolje rezultate, zahvaljujući školovanom i sposobnom oficiru, komandantu koji je uvijek išao ispred svojih vojnika.


Komandant je knjigu pripremao oko pet godina, posvetio ju je poginulim, nestalim, ranjenim, umrlim i preživjelim borcima i starješinama brigade „Bregava“  - 42 (442.)bbr.

Komandant Šejtanić je na 770 stranica u 7 poglavlja, objavio niz dokumenata, od kojih mnoge javnost vidi prvi put, objavio je vrijedne spiskove 2.786 boraca  koji su prošli kroz brigadu, spiskove poginulih, ranjenih, nestalih, zlatnih ljiljana,  spisak logoraša, logora, logornika, fotografije, odluke, presude, imena  zločinaca...

O Monografiji su, osim autora, govorili prof.dr. Senadin Lavić i Nezim ef. Halilović Muderiz, koji je zahvalio moderatoru Čukle Mirsadu na prikupljanju ratne građe i pisanju o slavnoj i časnoj borbi konjičkih brigada.

„Knjiga analizira tešku ratnu sudbinu hercegovačkih Bošnjaka, postavlja i razmatra temeljna pitanja borbe u Hercegovini, koja se postavlja u širi historijski kontekst agresije na Bosnu i Hercegovinu, osvjetljava genezu napada na našu državu“, rekao je, pored ostalog, prof. Lavić.

Na predstavljanju Monografije postavljena su i pitanja šta smo svi u Hercegovini trebali naučiti iz proteklih događaja, kako dalje jačati koheziju, koji su strateški zadaci u tome.

Na kraju je komandant Šejtanić  ukazao na značaj pisanja o ratu, pouke i poruke koje moramo ostaviti budućim generacijama, te pozvao sve koji mogu da pišu o ratnim iskustvima, da pišu istinu o odbrani Hercegovine od agresora u toku posljednjeg rata.

Sejo Ivković / Novikonjic.ba

 

Na Sarajevskoj berzi jučer je ponovo trgovano dionicama namjenske industrije Igman iz Konjica.

Dođite večeras, 15.10., u 18,30 h u Bosansku sobu i sve što želite znati o Hercegovini u ratu, pitate komandanta 42.bbr. i ratne veterane jednog profesora, jednog muderiza i jednog novinara. 


Šta je ovaj komandant pisao na 770 stranica u 7 poglavlja, koje je objavio dokumente, spiskove, koji su kritični momenti za opstanak Mostara, ko su poginuli, ranjeni, nestali, zlatni ljiljani 42.bbr., spisak logoraša, logora, logornika, fotografije, odluke, presude, zločini i zločinci...

Zašto je 42.bbr., tj. stolačko- čapljinsko- dubravska brigada, koja je djelovala  u najtežim uslovima, imala najbolje rezultate ?

Šta brigadu povezuje sa konjičkim prostorima i borcima, gdje je imala borbe na konjičkom području ?

Šta smo svi u Hercegovini trebali naučiti iz proteklih događaja, kako dalje ?

Šta su strateški zadaci i koji su potrebni potezi političko-vojno-kulturnih, vjerskih i ekonomskih faktora u BiH ?

Šta nam ima reći komandant Esad, zašto je on za Mostar i Hercegovinu bio i ostao važan, dođite da upoznate i o svemu što vas zanima pitate autora i goste promocije monografije brigade Bregava 42. (442. bbr) Armije RBiH.

Autor monografije je mr.sci. Esad Šejtanić, promotori prof.dr. Senadin Lavić i Nezim ef. Halilović Muderiz, moderator je Mirsad Čukle.


Novikonjic.ba

 

Kao sastavni dio selekcije lokalnih partnerstva sa lokalnim zajednicama  sa kojima bi  Međunarodna organizacija rada  u okviru UNDP,  EU i GIZ projekta ILO- EU4Business,  aplicirala za  grantove Evropske Unije i na taj način  razvijajali  sistem podrške razvoja preduzetništva na lokalnom nivou, danas 14.10.2019. godine, u Sali Općinskog vijeća Jablanica održan je sastanak potencijalnih partnera sa članovima ekspertnog tima, te izvršena prezentacija projekta „Međopćinskom saradnjom do bolje  i inkluzivnije prakse podrške start up-ima“, koju su vodili eksperti za razvoj preduzetništva, Dieter Kohn, SIYB master trener i  Erol Mujanović, lokalni konsultant za razvoj preduzetništva.

 

Screenshot_4_1.png


 Jablanica.ba / Novikonjic.ba

Imam tri rasna kera koja su najbolja zaštita od migranata, šokantna je izjava za medije načelnika Bileće Miljan Aleksić.

Stranica 2 od 248