'Biciklistička posjeta historijskim mjestima' naziv je projekta koji je u subotu 12. oktobra započeo u Mostaru, a nastavio se u Konjicu. Učenici srednjih škola okupili su se na kod spomen-obilježja stradalim žrtvama hrvatske nacionalnosti u Trusini odakle su, održali biciklističku vožnju do Lisičića, te posjetili kasarnu u Čelebićima. Nakon obilaska ovih lokaliteta u planu je obilazak historijskih lokaliteta u Tarčinu i Sarajevu.


 
"Raduju me posjete omladine mjestima stradanja nevinih građana, tako se mladi upoznaju sa drugom, mračnom stranom proteklog rata.
Konjic je u cjelini pozitivna ratna priča, ali odmah poslije uspjeha i doprinosa Konjica odbrani Bosne i Hercegovine, mora se govoriti i o zločinima pripadnika Armije.Za zločine u Trusini i Čelebićima pripadnici Armije su osuđeni i odležali su preko stotinu godina zatvora i oni jesu mrlja na obrazu Armije.Ali, moramo se pogledati u oči, na isti način poštovati sve nevine žrtve i već  jednom krenuti brže u oporavak zemlje." - izjavio je Behir Balić za portal Novikonjic.ba.
 
 

Aktivnost se realizira u okviru projekta 'Mobilizing Youth for Reconciliation – Be the Inspiration' (Animiranje mladih za pomirenje – Budi inspiracija) koji je podržan od strane Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID), a implementira ga Nacionalni Demokratski Institut (NDI) u suradnji sa Inicijativom mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini (YIHR BiH) i Fondacijom Infohouse. Projekat će trajati do 13. oktobra. 

 

 


Sejo Ivković / Novikonjic.ba

Ako se zna da je Demos jednako etnos te da je Općinsko vijeće predstavničko tijelo onda se u slučaju trenutnog rada Općinskog vijeća Konjic može kazati da Općinsko vijeće Konjic nije zadovoljilo navedenu formulaciju. Zašto?


Ukratko, Općinsko vijeće Konjic već duži niz godina funkcioniše na način da se već unaprijed, prije održavanja sjednica OV, izdefiniše način glasanja te usmjeri sam tok sjednica.

U takvom ambijentu svako korigovanje i dublja analiza i rasprava na samoj sjednici ulazi u slijepu ulicu a s obzirom da vladajuća većina nema snage da se otrgne od već pripremljenog scenarija koji je izrežiran dosta ranije prije početka samog održavanja sjednica OV.

 

Shodno tome, svjedoci smo da je sveukupni radni ambijent na sjednicama OV usmjeren prema konačnom cilju i realizaciji odluka onako kako su centri moći i predvidjeli da se realizuju.

Jednom riječju, moć autokratije na djelu a što je vidljivo kroz apsolutnu moć kako pojedinca tako i jednoumlja vladajuće stranke kroz više od 30 godina vladanja.

Iz tog razloga, shodno apsolutnoj dominaciji i učešću u vlasti, slobodno mogu kazatii da je za postojeće stanje u društvu, po svim oblicima javnog života, za sve dobro i za sve loše što je urađeno u Konjicu, isključiva odgovornost i krivica na vladajućoj stranci, stranci SDA Konjic.

Znam da će jedna grupacija građana kazati da je urađeno dosta toga ali isto tako postavljam pitanje istima da li je moglo više i bolje? Da li je moglo transparentnije i kvalitetnije?

Odgovorno tvrdim da jeste. Primjera radi, ako čovjek uloži u privatnu investiciju određeni novac, uvijek na kraju priče konstatuje da je trebalo drugačije i bolje.

Jednom riječju, svaki sistem, društvena zajednica ili jedinka moraju preispitivati svoje ponašanje, svoje postupke i u konačnici svoje odluke. Narodski kazano, spremnost na samokritiku jedini je ključ do pravog rješenja.

U gore navedenom slučaju, preneseno na utrošak narodnih para mora postojati određena transparentnost i fleksibilnija saradnja sa građanima na čijem prostoru se odvija određena investicija.

Nažalost, svjedoci smo odsustva kvalitetnih javnih rasprava te učešća građana u njima.

Shodno tome, na desetine projekata doživjelo je svoju ekonomsku propast i prije nego su i bili završeni u punom kapacitetu.

Nemoj da zaboravimo da se radi o novcu građana koji je zbog određenih nepravilnosti i nekvalitetne procjene određenih pojedinaca završio ako ne u privatnim džepovima onda izgubljen i olako bačen.

Svejedno, i tako i tako novca nema, investicija propala a građanima ostavljena nova mogućnost za reprizu istog.

 

Međutim, ne može se od određene odgovornosti izuzeti kako opozicione stranke tako ni jedan vijećnik pojedinačno.

Svojim prešutnim djelovanjem, nedovoljnim zalaganjem te nedostatkom političke moći i odvažnosti otvoren je put da danas na političkoj sceni u općini Konjic imamo jednu opću političku apatiju koja se reflektovala i na sam ekonomski oporavak, prvenstveno zaboravljenih seoskih prostora.

Slobodno mogu kazati da politika koja ni nakon više od 25 godina od zadnjeg Odbrambeno oslobodilačkog rata 1992./05 godine, nije prepoznala prioritete sela, nije zavrijedila da se posebno ističe u svom radu i vizionarskom dijelu.

Ako smo dozvolili da se u povratnička i ratom razrušena sela, tipa Studenčice, nakon više od 25 godina djelovanja Općinskog vijeća ne može doći vlastitim automobilom onda je navedena opaska i više nego na mjestu.

Ako ni nakon 20 godina rješavanja problema u vodosnabdjevanju seoskih prostora Oteležana i Gorana nismo se pomakli sa mjesta (čak je čitav navedeni projekat postao upitan), onda o čemu mi ovdje uopće i govorimo.

Postavlja se pitanje ko ima pravo da se igra sa ljudima čije je elementarno pravo pravo na putnu komunikaciju te ko se igra sa poljoprivrednicima kojima od kapi vode ovisi i radno mjesto?

 

 

Primjera je mnogo, za ovu priliku izdvojit ću aktuelne i goruće probleme od kojih ovisi i budućnost i funksionisanje javnog života u gradu a riječ je o još uvijek neriješenim problemima građana.

Dakle, radi se o saobraćajnom kolapsu u gradu Konjicu te o pretvaranju grada Konjica u šumsko radilište a usljed nedostatka i nefunkcionisanja centralnog grijanja odnosno preduzeća Energitike.

O problemima i selektivnom uništavanju krasotice rijeke Neretve neki drugi put. Zašto?

Odgovorit ću kratko i jasno; iz razloga što navedena problematika zavrijeđuje posebnu tematsku sjednicu a s obzirom da je riječ o direktnom udaru i ataku, kako na floru i faunu tako i na ono najsvetije, na zdravlje građana.

Ono što je najbolnije je odsustvo pažnje sa navedenih problema prvenstveno nevladinog sektora kojima je i statutarna obaveza borba za okoliš i prirodu.

Primjera radi, udruženja, koja se sufinansiraju direktno sa Budžeta morala bih više da se fokusiraju na određene probleme građana. Drugo je pitanje, mogu li i imaju li kapaciteta da to urade naspram pitanja da li smiju ući u dijalog sa onima koji im i daju finansijska sredstva?

Dakle, kocka je bačena, krug se zatvara a godine prolaze. Mladi odlaze, stari jednom nogom u grobu a mi se igramo mačke i miša.

Mislim da je davno sazrelo vrijeme da se određeni problemi pogledaju direktno u oči, u protivnom, već sutra moglo bi biti kasno.

 

Informisanost građana prije odluka Općinskog vijeća - Javne rasprave

Bilo koji vid otvorenih javnih rasprava a na temu donošenja odluka Općinskog vijeća Konjic ostavljen je za vrlo uski društveni krug ljudi.

Navedena konstatacija ne treba da čudi iz više razloga. Jedan od razloga sadržan je prvenstveno u činjenici da se današnja društvena zajednica, pred masom nagomilanih ličnih problema u samom funkcionisanju vlastitog života, u potpunosti distancirala od svakog vida javnog okupljanja i djelovanja.

Ovu statistiku ponekad poremete određena djelovanja pojedinaca volonterskog duha te dosta desetkovanog nevladinog sektora.

 

Uzroke treba tražiti u kontinuiranom ubijanju i ono malo optimističkog ambijenta te u ne snalaženju kroz vlastito djelovanje.

Dodao bih ovome i političku nepismenost a koja je i najgora nepismenost koja može zadesiti jedno društvo a koja je usko povezana sa ucjenjivačkim odnosom te zatvaranjem vrata svakom ko se pomjeri iz vlastite pozicije djelovanja.

Politički nepismen čovjek svojom pasivnošću i ne činjenjem ništa ostavlja otvoren put za kolektivno propadanje i izumiranje kako jednog naroda u cjelini tako i prostora uopšte.

 

Kao primjer navedenog, pomenut ću javne rasprave koje se u Konjicu, konstantno, više od 20 godina održavaju linijom Nacrt Budžeta- Javna rasprava –Budžet.

To je tupi trougao koji remeti kvalitetu svake naredne javne rasprave iz razloga što je logika stvari da se na prvo mjesto osluškuju problemi i potrebe građana kroz javnu raspravu a tek zatim da se i druge dvije stranice trougla dodaju kako bi imali jednakostranični trougao koji bi bio po mjeri svakog građanina.

Iz tok razloga nije neobično da prilikom održavanja javnih rasprava predstavnici općine ulaze u praznu salu, u najboljem slučaju pred desetak građana (općinska sala Konjic) koji egzistiraju iz gradskih MZ a koje broje više od 8. 000 stanovnika.

Jednom riječju, tako i tako bit će kako se u centrima moći izdefiniše svaki vid infrastrukturalnih ulaganja u određena područja na nivou općine.

 

Infrastruktura po Mjesnim zajednicama

MZ je osnovni oblik okupljanja i djelovanja građana a sa ciljem zaštite vlastitih interesai ličnih potreba.

Zakon o principima lokalne samouprave definisao je MZ kao pravno lice koje ima vlastiti pečat, Budžet, vlastitu kancelariju, žiro račun te statut i pravilnik koji definiše način rada i djelovanja.

 

Kroz iznesenu dijagnozu, koju posjeduje svaka MZ, nije teško zaključiti zašto se terapija za ozdravljenjem i rehabilitacijom MZ nalazi pod ključem, u našem slučaju, pod ključem uvaženog gospodina načelnika općine Konjic Emira Bubala.

Navedena problematika aktuelna je već više od dvadeset godina.

 

Zbog navedene anomalije posljedice za društvenu zajednicu u cjelini vidljive su na svakom koraku.

Neke od njih su izražene kroz netransparentnost prilikom utroška Budžeta u lokalnim sredinama te neprincipijelno i ekonomskim kodom rečeno, neprioritetnu i površnu zastupljenost strateških programa i projekata koji se tiču određene MZ.

Narodskim jezikom kazano, „Neće oni meni određivati šta je dobro u mojoj kući?“

Logičkim slijedom stvari takva vrsta razmišljanja ima uporišta iz razloga što je prirodno da su ponajbolji poznavaoci svih problema i potreba unutar jedne MZ upravo stanovnici koji žive i egzistiraju na tom prostoru.

U praksi to izgleda ovako; parafrazirat ću; Negdje u cik zore zvuk građevinskih mašina na prostoru MZ.

U nedostatku informacija građani radoznalo posmatraju navedene radove te svako na svoj način tumači realizaciju određenih građevinskig radova.

Predstavnici naroda također nisu u toku navedene aktivnosti te stoga, svako na svoj način, kontaktira predstavnike općinskih službi.

Posebna je priča zašto u nadzornom organu nema predstavnika iz MZ, vremenski okvir početka i završetka građevinskih radova, vrijednost projekta itd itd...

Neka me neko demantira ako navedeno nije praksa svih ovi proteklih godina.

 

Iz navedenog nije teško zaključiti da imamo jednu potpuno nesređenu oblast koju, nažalost, građani skupo plaćaju svojim novcem.

Postojanje i kvalitetno ustrojstvo MZ spriječilo bi sve gore navedeno.

Do tada, nadati se da će službe u općini Konjic raspisati i sprovesti izbore po svim MZ a što je i u obavezi s obzirom da je navedenu aktivnost odobrilo Općinsko vijeće Konjic, u junu mjesecu ove godine....

 

Kao rezime svega, postavlja se ključno pitanje; Zašto je sve to tako? Po meni ,odgovor potražite u činjenici da je potpuna psihofizička kontrola kod oboljelog čovjeka, u ovom slučaju MZ, u rukama onih centara moći koji drže potrebnu terapiju za ozdravljenje.

Nađe se tu i po neka dodatna doza (infrastrukturalni mini projekat) kako bi se pacijent sačuvao u životu. Ovaj način djelovanja stvara ovisnost.

Shodno tome nije ni čudo da navedena formulacija stvari (govorim o seoskim područjima) traje u kontinuitetu već više od dvadeset godina.

Svako dodatno povećanje terapije (infrastrukturalna aktivnost) predstavlja izbornu euforiju u kojoj će građani ponovno birati iste one koji su i glavni akteri ove uokvirene igre koja ulazi u domene ljudske inteligencije.

 

Ono što je ključno za Vaša pitanja a nije odgovoreno na ista sadržano je u sljedećoj konstataciji;

Konjic je općina koja je enormno bogata i opskrbljena prirodnim resursima koji čekaju da se jednog dana građani uozbilje i jednom za sva vremena kažu i sebi i onima tamo; „Stop, ovako više ne ide“.

 

Odsustvo inovacija, investicija te poslovnog ambijenta zatvorilo je vrata za bilo koju vrstu radnog mjesta.

 

Na kraju ovog razgovora završit ću riječima; Bogata zemlja, siromašni ljudi.

Rudnih bogastava u izobilj a nigdje rudnika. Izvori pitke vode na sve strane teku a nigdje fabrike za preradu i pakovanje vode. Autohtonost i bogatstvo u poljoprivrednoj proizvodnji a nema ni jedne mini fabrike za preradu voća i povrća.

Preko pedeset Nacionalnih spomenika a nigdje turističkog vodiča.

Do tada, znatiželjnom turisti ostaje da čeka da se Turistička zajednica u Konjicu uozbilji kako bi već sutra imali adekvatnu prezentaciju i posjećenost.

 

Do realizacije svega navedenog, već sutra, valja nama preko rijeke Neretve koja odbrojava svoje posljednje sate u kojima se o njenoj čistoći i plaventilu divio čitav svijet. 

I završit ću rečenicom; kasno jeste, ne i prekasno.

Što prije sve to shvatimo već sutra bit će nam svima.


PIŠE: Ibro Hero, vijećnik u OV Konjic

Novi reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je Husein ef. Kavazović.


To je odlučeno današnjim tajnim glasanjem Izbornog tijela Islamske zajednice u BiH koje je završeno u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu.

Kavazovićev jedini protukandidat danas je bio Muamer ef. Zukorlić. Obojica su se prije glasanja obratila Izbornom tijelu.

Kavazović će funkciju reisa obavljati u narednih sedam godina.

Na platou Godinjskih brda – Trnovo, na spomen – obilježju, položeno je cvijeće i proučen Jasin u znak sjećanja na osam pripadnika MUP-a RBiH koji su na Treskavici poginuli posljednjeg dana agresije na BiH, 11. oktobra 1995. godine.

Već od same kandidature za izbor Reisu-l-uleme u BiH Muamer Zukorlić izaziva kontroverze i negodovanje širom izbornog tijela u BiH kao i u inozemnim džematima i muftijstvima.

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana mentalnog zdravlja, koji se obilježava 10. oktobra je” Prevencija suicida "i obilježava se pod sloganom "40 sekundi za akciju”, s ciljem da se: poboljša svijest o značaju samoubistva kao globalnog javnozdravstvenog problema, poboljša znanje o tome što se može učiniti kako bi se spriječilo samoubistvo, smanji stigma povezana sa samoubistvom i da ljudi koji se bore sa tim problemom znaju da nisu sami.
Stranica 1 od 246