OPĆINSKI SUD U KONJICU: Nastaviti sa aktivnostima mirnog rješavanja sporova posredstvo sudske nagodbe

Na redakcijski e-mail zaprimili smo saopćenje za javnost predsjednice Općinskog suda u Konjicu, Almine Čilić, čiji sadržaj prenosimo u cjelosti:


"Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV BH) u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH u periodu od 3.-14. oktobra 2016. godine, organizovana je "Sedmica sudske nagodbe”.
Aktivnost je organizovana u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuda II (Projekt), finansiranog od strane Kraljevine Norveške.

Nakon provedenih aktivnosti identifikacije predmeta u kojima bi mogło doći do sudske nagodbe, sudije u Općinskom sudu u Konjicu su dostavile ukupno 13 predmeta koji bi se mogli riješiti sudskom nagodbom.
Završetak aktivnosti rezultirao je sa četiri sudske nagodbe i to dvije kod sudije Brkan Senade i dvije kod stručne saradnice Alme Mašić.

Razlozi zbog kojih nije došlo do većeg broja zaključivanja predmeta u toku „Sedmice sudske nagodbe” su prema zapažanjima sudija i stručnih saradnika,
u tome što su neke od stranaka insistirale na izvođenju dokaza bez kojih se nisu mogli usaglasiti o nagodbi, zatim poremećeni odnosi između stranaka u predmetima nagodbe, kao i komplikovana pravno — činjenična podłoga spora,
očita želja stranaka da druga strana snosi troškove i nepostojanje sredstava kod dužnika, odnosno tuženog da izmiri dug po sudskoj nagodbi, što je najčešće slučaj u radnim sporovima.

Nakon sprovedenih aktivnosti u okviru „Sedmice sudske nagodbe” Općinski sud u Konjicu je zaključio, da aktivnosti na planu upućivanja stranaka da spor riješe sudskom nagodbom treba nastaviti i u budućnosti.

Cilj organizovanja „Sedmica sudske nagodbe” jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke.
Promoviranjem mirnih načina rješavanja sporova, VSTV BiH želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova.
Prioritet se postavlja na brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i usługu suda," navodi se u saopćenju.

novikonjic.ba

ocijeni
(0 glasova)