Ima li spasa za Granit? Kantonalni sud u Mostaru će odlučiti Granitovu sudbinu

Foto: Sejo Ivković Foto: Sejo Ivković

Jablanički Granit jedan je od simbola borbe za očuvanje radnih mjesta i radničkih prava u Hercegovini.

Stečajna agonija traje već punih 10 godina. Nevjerovatno je da ovaj simbol Jablanice uopće i ima problema, s obzirom da se jedini bave eksploatacijom istoimenog traženog kamena čije se zalihe na jablaničkom području procjenjuju u milijardama eura. Problemi Granita se snažno reflektuju na cjelokupnu privedu Jablanice obzirom da o sudbini Granita, osim njegovih uposlenika, ovisi direktno još 25 privatnih firmi koje se bave kameno-klesarstvom u kojima je zaposleno blizu tri stotine radnika.

O trenutnoj situaciji u firmi razgovarali smo sa stečajnim upravnikom Granita, Abidom Šarićem.

Abid Šarić u Granit dolazi prije 7 godina. O stanju koje je tada zatekao stečajni upravnik kaže:

“Došao sam ovdje 2013. godine, dakle prije 7 godina. Vrlo je važno sve ono što se desilo prije stečaja. Stečaj je otvoren 27. januara 2010. godine. Evo, već 10 godina traje stečaj. A prije stečaja je Granit bio u takvoj situaciji da ima više od 19 miliona duga, da je krug finanlne obrade bio dat pod hipoteku, da su mašine i oprema preneseni zalogom u vlasništvo druge firme. U toj situaciji je otvoren stečaj. Sve je išlo k tome da povjerioci uzmu opremu i da se na taj način Granit ugasi. To je bila stvar pred realizaciju. To se nije desilo zbog borbe i opstrukcije radnika. Taj radnički štrajk je trajao više od 2 godne. Firma nije radila, niti je ostvarivala prihode, ali su nastajali troškovi. Tužbama randika, za taj period, dok firma nije radila, Granitu je na leđa palo preko 2 miliona u sudskim presudama, koje su došle na izvršenje. Morali smo izmiriti te obaveze, a ostale su još tri rate. Dakle, većina je izmirena. Zbog tih presuda o kojima sam pričao nismo u mogućnosti izmirivati doprinose sada, tako da u posljednje 4 godine opet imamo neizmirene doprinose. Općinski sud u Konjicu je prodao nekretninu krug finalne obrade, ali je Opština Jablanica to kupila za 5 miliona. Nakon toga, Granit je napravio ugovor sa Opštinom, za cjelomjesečni najam, kako bi opstao u životu. Dogovorom je zaključeno da to bude cijena od 25000 KM. To smo izmirili prošle godine, a za ovu godinu dugujemo nekih 4-5 rata. Svi se sjećamo kada je Općinski sud u Konjicu prodavao nekretnine, ali zahvaljujući ministru Ajdinu Teletoviću i načelniku Dediću, našli smo mogućnost opstanka. Opština nas je kupila i na taj način je firma sačuvana. Dali su nam šansu da se reorganizujemo i prodamo firmu. Sve najbolje mogu reći o minstru Teletoviću i njegovom angažmanu. Njegov doprinos i doprinos načelnika Dedića su nemjerljivi. Općinski sud u Mostaru po tužbi Granita protiv rješenja o izvršenju kojim je prodata nekretnina, presudio je da država treba vratiti Granitu oko 2 miliona KM, na ime nepravilno obračunatih kamata. Podnijeli smo zahtjev da nam vrate tih 2 miliona KM i sada čekamo, ali sve su prilike da je Sud te pare podijelio tražiteljima izvršenja. Teško da ćemo mi dobiti taj novac. Granit je opljačkan za ta 2 miliona, da mi imamo taj novac izmirili bismo sve doprinose koji nisu uplaćeni.”

Istražili smo i u kakvom stanju se Granit trenutno nalazi:

“Rudarski inspektor Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona izdao nam je zabranu eksploatacije na tri naša majdana, zbog nepostojanja ugovora o koncesiji i zbog neusklađenosti dokumenata sa zakonom o rudarstvu. To usklađivanje dokumenata trebalo je uraditi 2012. godine. U to vrijeme je Granit bio u štrajku, nije bilo ovlaštene osobe koja bi to uradila, i niko blagovremeno nije podnio zahtjev za usklađivanje tih dokumenata. Kada sam došao i ušao u problematiku i kada smo podnijeli taj zahtjev odgovorili su nam da je prošao rok i da ne možemo to uraditi. Jedini način da se to uradi bio je da se promijeni zakon. Sada je fizički nemoguće  izvršiti usklađivanje dokumenata. Drugi razlog zašto ne možemo izvršiti usklađivanje dokumenata je ugovor o koncesiji. Tačno je da Granit nema zaključen ugovor o koncesiji, ali zato ima dozvolu za eksploataciju izdatu od Federalnog ministarstva industrije i energetike sa rokom važenja do 2025. godine. Mi nemamo usvojen stečajni plan. A on nam je potreban, preduslov je za podnošenje zahtjeva za ugovor o koncesiji. Dva puta smo pokušavali na skupštini usvojiti stečajni plan, davali prijedlog stečajnog plana, ali da bi on bio usvojen, po zakonu, moraju glasati sve grupe povjerilaca. Firma iz Zagreba je bila većinski  razvršni povjerilac, a oni nisu htjeli doći na skupštinu i glasati. U takvoj situaciji nije moguće usvojiti stečajni plan. Sada nam se postavljaju uslovi, zanemarujući da Granit ima dozvolu od Federalnog ministarstva. Na ovo rješenje smo uložili žalbu, zatim tužbu Kantonalnom sudu. Kantonalni sud je ukinuo rješenje Ministarstva i rješenje inspektora i decidno kaže da su oni donijeli nezakonita rješenja. Zanemarili su činjenicu da Granit ima važeće odobrenje koje mu omogućuje pravo na eksploataciju do 2025. Ne može se jednom stečeno pravo, donošenjem naknadnih propisa poništiti. Dakle, sud decidno navodi da su ta rješenja nezakonita, da su donesena bez uvažavnaja kompletne situaicje. Sud je naložio da se u ponovnom postupku donesu zakonita rješenja. Međitim , uroku od 3 dana donesena su identična rješenja, ništa se nije promijenilo. Tako da smo ponovno u istoj situaciji, i ponovno smo podnijeli tužbu Kantonalnom sudu. Očekujem da će sud vrlo brzo  to riješiti. Vrlo ozbiljno razmišljamo da protiv inspektora podnesemo prijavu, jer on ignoriše  ono što mu je Sud naredio, ne postupa po nalogu Suda, donosi nezakonito rješenje. Problem je što to rješenje nama predstavlja pitanje opstanka, života. Imamo potpisane ugovore vrijednosti nekoliko miliona maraka, poslatih ponuda imamo 3 miliona, a od toga očekujemo makar 20% prihvaćenih, potpisanih ugovora, a nemamo sirovine. Ovih godinu dana smo opstali eksploatišući otpad, zalihe na majdanima koji su udaljeniji. Nismo vršili miniranje, zalihe novih sirovina, nego smo  prebirali stare zalihe. Negdje oko 20% skuplja je proizvodnja ploča, koje dovezemo sa udaljenih majdana. Koliko će ovo trajati, teško je reći. Mi čekamo sud. Najnepovoljnija varijanta je da Sud ne odbije ponovno rješenja inspektora, mi onda nemamo puno izbora. Radit ćemo još nekih mjesec dana prebirući po zalihama, i bit ćemo u velikom problemu. To što stečaj traje 10 godina nije pitanje ni Granita, niti uposlenika, niti stečajnog upravnika. Da bi se stečaj završio mora biti pravno čista situacija. Mora se tačno znati šta se duguje, šta je imovina i čime se raspolaže. Kada sam tek došao, 480 sudskih postupaka je bilo u toku. Još oko 30 tih postupaka nije završeno. I tu ne bi trebalo biti spornih situacija.  Ovi postupci koji su završeni, 90% njih je presuđeno na štetu Granita. To je prava slika Granita. Suština je da se završi stečajni plan, da se završi koncesija, da se definišu obaveze i da se definiše imovina. Sada radimo na tome da se Granit putem suda ponudi na prodaju, prodaju kao firme, da bi se sačuvala djelatnost i radna mjesta. U ovom trenutku ima ozbiljnog interesa, samo kada bi se obezbjedilo pravo eksploatacije, kada bi se  definisale obaveze i imovina, pristupili bismo prodaji. Kupci žele znati čime raspolažu. Sve mora biti čisto. A u tom pravcu i idemo, želimo stvoriti sve uslove za realizaciju prodaje.”

Iako je situacija zamršena, Granitu posla ne manjka:

“Granit ima ugovorenu čitavu ovogodišnju proizvodnju. Imamo toliko upita, da smo morali odbiti nekih 30% upita. Imamo upita da bism mogli raditi 50% više nego sada. Ljudi bi mogli imati i uvezan staž i plaćene dopronose da nije bilo ovih problema koje sam naveo. Ako se to očisti, onda bi ljudi mogli imati i veće plaće, barem 50 ljudi bismo još mogli primiti da rade”, ispričao je stečajni upravnik Granita, Abid Šarić za portal Jablanica.live.


 Novikonjic.ba

ocijeni
(1 glas)