Printaj ovu stranu

MIRSAD ČUKLE / Klis je uvijek bio prvi, 15.3.1992. imao je postrojenu jedinicu

Prije 28 godina Klis je imao prvu postrojenu i naoružanu jedinicu na području općine i cijele Hercegovine.


Neprocjenjiv je značaj te jedinice za to vrijeme, za općinu, za građane, za odbranu BiH.

Za tačno tri mjeseca pripremala se prva ofanzivna akcija. Oko 300 najspremnijih boraca 12.6. postrojeno je kod  Motela, to su uglavnom Klišani predvođeni Seidom Padalovićem. Pravac Tinovo brdo iznad Hadžića, borbeni zadatak je izvršen 100 odsto, ali najavljena pomoć nije im stigla, sadejstvo drugih jedinica je kasnilo.

Prije dvadeset osam godina, 16.6. na Tinovom brdu poginuli su kapetan i komandir čete Muharem Zalup (1956.), Husein Rizvić (1962.) i Salem Radmanić (1967.), ranjen je Seid Padalović.

Slobodoljubivi, nesebični i hrabri borci iz Doline Neretvice vjerovali su svojim pretpostavljenim, i krajem decembra prve ratne godine krenuli su da oslobode Sarajevo. U dva autobusa iz Parsovića i Buturović Polja 17. decembra krenulo je 145 boraca, od kojih mnogi sa starom puškom tandžarom i pet metaka u fišeklijama, bez ratnog iskustva, potrebne opreme i pripreme.U toj prvoj propaloj akciji za deblokadu Sarajeva, u istome danu 20. 12. 1992. godine, poginulo je osamnaest boraca ove brigade.

Klišani su u mjestu Sreće, marta 1993, Mjesna zajednica Jasenik, zaustavili spajanje skoro završenog HVO tenkoprohodnog pravca i puta Kreševo – Kiseljak-Bakovići- Makljen-Prozor-Rama-Rumboci-Tomislavgrad.Put je bio širok oko 20 m kojim bi tenkovi mogli izaći na Zec planinu i Bitovnju (tereni pogodni za vazdušni desant), te direktno ugroziti Konjic i Gornji Vakuf.

Klišani  su od 13. 7. 1993. do 18. 3. 1994.,oganizovali prikupljanje i doturanje hrane, lijekova i municije, sa 194 mobilisana konja koji su Mostaru donijeli oko 1000 tovara hrane i municije. Za put Jasenik – Parsovići – Ostrožac – Jablanica – Glogošnica – Glogovo - Ravne i nazad konji i pratnja ostajali su po deset dana.

U odlasku prenosila se hrana, gorivo i municija, a u povratku iz Bijelog Polja prenosili su se ranjenici, prazne čaure, aluminiij za izradu granata, cigarete i dr. Samo jedan tovar značio je mnogo iscrpljenom i opkoljenom Mostaru, koji se kažu nikada Klisu neće moći odužiti za pruženu pomoć.

 24. 10. 1992. - snage Hrvatske vojske i HVO zauzele su Prozor, Klis svim sredstvima pomaže preostala slobodna sela Here, Kute i Šćipe, te prima dio izbjeglih i protjeranih (u selu Kruščica bilo je 912 prognanih.).Izbjegli i protjerani iz Foče, Gacka, Nevesinja, Čapljine, takođe su primljeni u Klisu.

Klišanski borci  stizali su pomoći Vakufu,Prozoru, Mostaru, Sarajevu, Jablanici, Vranjevićima, Bjelimićima, stigli su do Lopate kod Kreševa, do Treskavice, Podveležja... Klišani su poznati po  po hrabrosti, moralu i poštenju, ponosni smo na njih, uz pitanje kad će se štampati ratni put brigade, koja je imala izuzetne uspjehe, ali knjiga kao najbolji pokretni spomenik, obaveza je i  dug bivših boraca prema Brigadi.

Mirsad Čukle

ocijeni
(6 glasova)