PRVA GODIŠNJICA / Boračko udruženje Klis (BUK) - Udruženje sa vizijom

U prostorijama FK Klis je 1. 12. 2018. godine na Osnivačkoj Skupštini uz prisustvo 85 članova osnovano Boračko udruženje Klis - BUK Buturović Polje.

Samo za nešto više od godinu dana broj je prešao cifru od tri stotine članova. Od samog svog osnivanja Udruženje, kako je i u Statutu navedeno, krenulo putem čuvanja tekovina brigade Neretvica ili 45 ili 445. brigada i krenulo u borbu protiv zaborava, posebno se sjećajući poginulih boraca - šehida, sjećajući se važnih datuma i obilježavanja historijskih datuma i lokacija.

Ovo Udruženje je predložilo, a općina Konjic jednoglasno prihvatila da se prvom i jedinom komandantu brigade Neretvica majoru, Hasanu Hakaloviću dodjeli najveće Općinsko javno priznanje Povelju sa zlatnim grbom za odbranu općine Konjic i države Bosne i Hercegovine.

Pored mnogobrojnih aktivnosti potrebno je istaknuti obilježavanje Dana brigade Neretvica 11. 11. 2019. godine, prvi puta od njenog osnivanja, poslije dvadeset sedam godina.

U subotu, 1. 2. 2020. godine u prostorijama OŠ Seonica sa početkom u 17,00 sati održana je šesta sjednica Upravnog odbora sa sedam tačaka dnevnog reda, a sve u cilju pripreme za redovnu Skupštinu Udruženja.

Rad Udruženja pomaže općina Konjic, kroz projekte ili programe obilježavanja, tako u jednom Izvještaju o utrošku sredstava dobijenih od općine za obilježavanje važnih datuma i događaja piše: Niko od članova nije naplatio niti jedne marke za svoj rad, naši članovi su besplatno davali svoja ozvučenje, besplatno snimali, prevoznici besplatno prevozili učenike, besplatno pisane koferanse i vodeni programi, škole nas na sve načine pomagale, te je od sredstava koje je općina dala Udruženju, ostalo nepotrošeno 211,00 KM i ta sredstva Udruženje je vratilo općini Konjic.

Na pitanje što ih niste potrošili, predsjednik Udruženja, Dino Šoljić je rekao:

"Mogli smo mi njih potrošiti, ali smo ih uštedjeli, treba sa malo novca napraviti velike manifestacije i pobjediti zaborav. Na ovaj način pokazujemo da novac nije naš cilj postojanja, nego čuvanje sjećanja na svjetle puteve brigade Neretvica, njenih poginulih boraca - šehida, RVI i demobilisanih boraca naše Brigade".

S.H. /Novikonjic.ba

ocijeni
(1 glas)