KONJIC: Uništavanjem škole za turizam uništava se sretnija budućnost Bosne i Hercegovine

Visoka škola za turizam i menadžment  Konjic (VSTIM Konjic) osnovana je 2012. godine kao privatna visokoškolska institucija sa vizijom u kojoj sebe vidimo kao centar izvrsnosti u bavljenju visokostručnim i naučnim radom na području društvenih nauka, sa ciljem  doprinosa   tranziciji u društvo znanja.


Riječ je o specijaliziranoj školi za turizam sa tri smjera – Menadžment u turizmu, Geoturizam i Komunikologija i turizam, jedinoj takvoj na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine. Za ovih sedam godina iza nas su domaći i međunarodni projekti koji svaki ima za cilj da podigne kako lokalnu zajednicu, tako da riješi pitanja nezaposlenosti, podigne nivo kvaliteta u obrazovanju, uspostavljanja  mira i zajedničkog života u Bosni i Hercegovini. Sa diplomom VSTIM Konjic, studenti rade u Crnoj Gori, Americi, Švedskoj, Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Postavljanje “visokih” kriterija pred studente u odnosu na druge private visokoškolske institucije jeste ozbiljan problem u očuvanju kvaliteta sa kojim se VSTIM Konjic suočava.

Veliki problem je mišljenje da se turizmom i ugostiteljstvom ljudi mogu baviti bez adekvatnog obrazovanja što  je  opštedruštveni  problem– pojednostavljivanje svih poslova! Politizacija obrazovanja i zapošljavanja koja ne priznaje kvalitet koji dolazi sa strane, ozbiljno ugrožava društvo u cijelini. Poslodavci su nezainteresovan da sarađuju sa VSTIM Konjic kao referntnom  institucijom za školovanje i obuke radnika u turizmu i ugostiteljstvu; Bojkot projekata, konferencija, skupova koje je ova visokoškolska institucija pokrenula je nevjerovatan jer povlači pitanje – KOME MOŽE UOPŠTE DA SMETA JEDNA OBRAZOVNA INSTITUCIJA?

Obrazovanje u BiH je u velikoj krizi -  ne postoje programi, strategije, mehanizmi za njegov oporavak. Nedostatak  stručnih   kadrova je evidentan na svim nivoima. Ne ulaže se u nauku, niko ne vodi računa o talentima u BiH.

Predložili smo Centar za kompetencije u hotelijersku i ugostiteljstvu, pokušavali smo sa ugostiteljima da radimo obuke konobara, ali potreba za znajem se ne prepoznaje.

Turizam je jedna od nosećih grana privrede Bosne i Hercegovine koja zahtjeva školovane kadrove za različite oblike turizma. Treba prihvatiti činjenicu da se trendovi u turizmu mjenjaju i da zahtjevaju stalne edukacije. Doživljaj u turizmu je važniji od materijalnih vrijednosti. To je ono čemu se turistički djelatnici moraju okrenuti i tako otvoriti prema zahtjevima turista.

Osnivači ove visokoškolske institucije, profesor dr Refik  Šećibović i dekan fakulteta, prof.dr Marijana Šećibović, pozivaju kantonalne vlade, turističke zajednice, ministarstva turizma, ministarstva obrazovanja, sve fakultete ( ne dijelimo fakultete na private i javne jer obrazovanje nije moguće dijeliti, samo je razlika u ulaganju u obrazovanje) koji imaju poneki smjer turizma da se okupe oko zajedničkog projekta“Javno zagovaranje upisa učenika u srednje ugostiteljske i turističke škole” kako bi se dobila bolja i kvalitetnija turistička i ugostiteljska ponuda, a time veće mogućnosti zapošljavanje i privredni razvoj. - saopćeno je danas iz Visoke škole za turizam i menadžmenat Konjic.

Novikonjic.ba

ocijeni
(3 glasova)