NAJAVA: Vanredna skupština Šumarstva "PRENJ"d.d. Konjic

Obavještavaju se dioničari društva Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic da će se dana 21. (ponedjeljak) 10.2019.godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama sjedišta Društva u Konjicu, ul. Sarajevska br. 31, održati XX vanredna Skupština dioničara društva Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic.


Za skupštinu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma i izbor radnih tijela:
a) izbor predsjedavajućeg Skupštine;
b) izbor zapisničara;
c) izbor dva ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa XIX redovne Skupštine dioničara društva od
28.06.2019.godine.
3. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora za reviziju;

Lista dioničara Društva i svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima Odluka za XX vanrednu Skupštinu dioničara Društva, dostupni su dioničarima Društva u prostorijama Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic na adresi Sarajevska br. 31, prvi dan po objavljivanju ovog obavještenja.

 

Novikonjic.ba

ocijeni
(1 glas)