Behir Balić: Šta je nama mjesna zajednica?

Mjesna zajednica je temeljni način organizovanja i političkog djelovanja građana, oblik neposrednog učestvovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog interesa za građane, MZ je pravno lice, ima pečat, budžet, sjedište, finansijski plan, statut, predstavlja je predsjednik, ima izbore, svoje oblike informisanja građana...

Uloga MZ, tj. organizovanih građana do izražaja treba da dolazi svakoga dana, u uređenje ulica, komunalije, ekologija, bezbjednost, informisanje i druženje građana i druga pitanja bitna za život i rad ljudi u mjestu stanovanja, a posebno dolazi do izražaja u kriznim situacijama kao što su poplave, požari, velike nesreće, gdje je potrebna dobra i brza organizacija ljudi. Sve je to lijepo zapisano, normirano u dokumentima EU, UN, BiH, Statutu općine...

U praksi većine općina to se i poštuje, a šta je MZ u općini Konjic, pitali smo građane ?

Iz odgovora građana i nadležne općinske službe, vidi se da izbori u većini mjesnih zajednica nisu provedeni nikako ili nisu u skladu sa zakonom i demokratski. Faza predlaganja na zborovima građana, pa javna diskusija, pa predstavljanje kandidata, tajno glasanje uz nadzor općinske izborne komisije, koja je stručna i plaćena, to sve građani Konjica ne poznaju.

Pomoćnik načelnika dipl. pravnik Nedžad Ramić, potpisuje dokumenat u kojem stoji da izbori nisu provedeni “u sljedećih šest mjesnih zajednica Centar, Stari grad, Spiljani, Neretvica, Glavatičevo, Podorašac”. Znači godinama ove MZ ne funkcionišu, nema javnih rasprava, nema političkog života, nema ulaganja ni novaca, nema brige o građaninu, o uličnoj rasvjeti, itd.? Takva neodgovornost, nerad i neprovođenje zakona, nepoštivanje i ignorisanje građana, u koje se svi zaklinju pred izbore, može se vidjeti samo u Konjicu, gdje jedna vlast vedri i oblači već šest mandata. Istina, vlast jeste neodgovorna, ali je legalna i legitimna jer je dobila podršku većine što se vidi iz 12.212 važećih glasačkih listića.

Ovih šest MZ imaju 102 ulice i naselja gdje živi oko polovine stanovnika općine. Posebna priča je (ne)funkcionisanje MZ Neretvica gdje je objedinjeno osam bivših MZ sa 62 sela i naselja međusobno udaljena i do 20 km.

U odgovoru na vijećničko pitanje Jazvin Irfana od 14. 6. 2018-te godine, dipl. pravnik Ramić piše da izbori nisu provedeni u šest (već navedenih) MZ, a u deset ostalih mandati savjetima MZ ističu tokom 2018., 2019. i 2020. godine, i svi imaju različite datume. Općinari sve to javno napišu i niko nije odgovoran, pa to ima samo u Konjicu.

Općinska web stranica uopšte nema rubrike mjesne zajednice, nema nikakvih informacija o MZ, a pogledajte web stranice Goražda, Tuzle, Jablanice gdje su navedene granice, površina MZ, spisak naselja, imena predsjednika sa brojevima mobitela, radno vrijeme…

Pitanje lokalne samouprave spada u najvažnije političke i državne probleme, saglasni su stručnjaci za demokratski politički sistem. Tu je ključ ostvarenja brojnih ljudskih prava, njihovih potreba, tu su potencijali za jačanje države, za mobilisanje građana…

Član 62. Statuta općine Konjic,kaže Prava i dužnosti mjesnih zajednica, utvrđena zakonom i ovim Statutom, ne mogu biti uskraćena ili ograničena od općinske ili druge vlasti.

ČLAN 69. … Izbori za članove Savjeta mjesne zajednice održavaju se u svim mjesnim zajednicama i to najkasnije šest mjeseci nakon izbora za Općinsko vijeće. Mandat članova Savjeta mjesne zajednice traje četiri godine.

Zakon o principima lokalne samouprave u FBiH, Član 41. Službenici lokalne samouprave koji su ovlašteni davati odgovarajuće informacije lično su odgovorni za njihovu tačnost i pravovremenost. Neovlašteno davanje informacija ili davanje netačnih informacija predstavlja težu povredu službene dužnosti.

Oba ova zakona u Konjicu se krše, izbori u MZ kasne 29 mjeseci, ali birokrate su zabetonirane za svoje stolice i ne mrdaju, šta god i kako god radili. Dokle, pitaju se savjesni građani, patriote Konjica.

Za ovakvo stanje u MZ, historija će zapamtiti ličnu neodgovornost svih vijećnika pojedinačno i njihovih političkih partija.

ČLANOVI OV KONJIC SU:

TUCAKOVIĆ AMAR,

LEPARA DŽENAN,

LAZAREVIĆ ARMINA,

PODRUM DŽENADIN,

MAKAN IBRO.

PADALOVIĆ ADIS,

ZEREM BENJAMIN,

ALIĆ EKREM,

BANDA ESAD,

MEŠUKIĆ EMIRA,

TINJAK AJDIN,

HALILOVIĆ IBRO,

ĆIBO ALDIN,

MUŠINOVIĆ ALMIR,

KURTOVIĆ NIJAZ,

ALIKADIĆ ALMIR,

BOLOBAN ŠEFIK,

DŽUMHUR ADNAN,

MAKSUMIĆ NEDŽAD,

BALIĆ SENID,

JAZVIN IRFAN,

MUJKIĆ VAHID,

DŽAJIĆ MIRSAD,

GOLUBIĆ SUAD,

HERO IBRO,

SARAJLIĆ ARMIN.


Balić Behir / Novikonjic.ba

ocijeni
(14 glasova)