Na današnji dan, 7.8.1985., umro je Pavao Anđelić, poznati Konjičanin...

Na današnji dan, 7.8.1985., umro je Pavao Anđelić, poznati Konjičanin, bosanskohercegovački arheolog i povjesničar, medievalist, naučnik koji je najviše zadužio Konjic.

Rodio se u Sultićima kod Konjica 29.2.1920. U Seonici je 1931. završio osnovnu školu, u Visokom je 1940. završio franjevačku gimnaziju, diplomirao je pravne nauke 1947.u Zagrebu.

Radio je u Konjicu kao sudac, poslije toga u Sarajevu u Zavod za zaštitu spomenika kulture, a naposljetku je otišao u sarajevski Zemaljski muzej gdje je radio do mirovine.

Dok je radio, studirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. 1972. je doktorirao u Beogradu na Filozofskom fakultetu.

Djelo dr. Pava Anđelića, sa 4 samostalne knjige, 5 knjiga u kojima se pojavljuje kao koautor i preko 80 radova u stručnoj periodici uvodi nas pred jednog od plodnijih djelatnika.Recenzije, prikazi i osvrti, te napisi prigodnog karaktera njegovo djelo predstavljaju značajnom i nezaobilaznom osnovom u razumijevanju bosanskog srednjovjekovlja. Pavao Anđelić rođen je u zemljoradničkoj porodici. U periodu 1948-1954. obavljao je dužnost sudije sreskog suda u Konjicu. U okviru Sekcije za historiju pri tadašnjem KUD-'Neretva' počinje istraživati "historijsku prošlost svoga kraja". Vanredno je studirao historiju 1951-1957. na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Od 1954. do 1955. referent je u Zavodu za zaštitu spomenika kulture NR BiH u Sarajevu. U Zemaljski muzej, njegovo Arheološko odjeljenje, prelazi 1955. i počinje raditi kao kustos za kasni srednji vijek, da bi vremenom, razvojno, prošao sva zvanja stručnog usavršavanja i na kraju ušao u zasluženu mirovinu.

Dr Pavao Anđelić, arheolog i historičar, prepoznatljiv je autoritet u više oblasti izučavanja srednjovjekovne Bosne, arheologije, sfragistike, diplomatike, topografije, političke i kulturne historije. Najznačajnija njegova djela su Srednjovje- kovni pečati Bosne i Hereegovine (1970), Bobovac i Kraljeva Sutjeska - stolna mjesta bosanskih vladara (1973), Historijski spomenici Konjica i njegove okoline (1975), Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne(1982), učešće u izradi Bosanskohercegovačke književne hrestomatije (1974), učešće u izradi monografije Visoko i njegova okolina (1984), obrada srednjovjekovne Bosne u Kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine (1966, 1984)(2) te rad na topografiji niza župa srednjovjekovne Bosne i Huma. Za svoj rad i ostvarene rezultate primio je istaknuta priznanja svoga vremena. Odlikovan je Ordenom zasluga za narod, za izuzetan doprinos razvoju nauke i kulture. Dobitnik je 27-julske nagrade BiH, nagrade "Veselin Masleša" i Trećemartovske plakete općine Konjic.

U dnevnoj štampi i prigodnim nekrolozima zabilježeno je da jePavao Anđelić umro 07.08.1985. u "svojoj kući za odmor" u rodnim Sultićima, da je "iznenada preminuo", "nenadano", "prerano", da je "prije nekoliko mjeseci" otišao u mirovinu, da je bio "doskorašnji savjetnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine", te da je sahranjen u rodnom selu 09.08.1985. Zabilježeno je i da je počinjao raditi na drugom dijelu knjige o Konjicu.


Njegova knjiga Historijski spomenici Konjica i okoline, temeljna je za izučavanje historije konjičkog kraja.

Priredio Mirsad Čukle

ocijeni
(1 glas)