MJESNE ZAJEDNICE NI NA VIDIKU Otvoreno pismo vijećnicima: Ko u ime građana Konjica odlučuje i kako se troše finansijska sredstva?

Grupa građana Konjica u otvorenom pismu vijećnicima Općinskog vijeća, apeluje na zakonitost i uvažavanje odluke o formiranju mjesnih zajednica i raspisivanju izbora za nove članove savjeta.

Pismo je naslovljeno na sve aktuelne vijećnike OV Konjic (SDA, SBB, SDP, SZBIH, SDU).

"Poslije skoro tri godine uzaludne borbe sa općinskom administracijom za poštivanje zakona i statuta općine Konjic u dijelu o izboru i radu MZ, prinuđeni smo obratiti se vijećnicima, koje smatramo najodgovornijim za stanje u svim oblastima života i rada na području općine.

Poznata je odredba Statuta općine Konjic da se izbori u MZ vrše najkasnije 6 mjeseci poslije općinskih izbora. Općinski izbori izvršeni su 2. 10. 2016. godine, a MZ još nema svoga savjeta ni predsjednika. Zbog svega navedenog kao građanima uskraćeno nam je organizovano rješavanje pitanja stanovanja, bezbjednosti, ekologije, komunalnih pitanja, organizovanja javnih rasprava, izgradnja i održavanje dječijih parkova i igrališta i dr.

Stanje u ostalim MZ je slično, što se vidi iz više odgovora općinskog službenika zaduženog za MZ.

Proizilazi da povelje i rezolucije UN i EU o pravima građana ne važe u Konjicu, gdje se krše osnovn prava građana, a to je - informisanje, političko odlučivanje i dr. Neprovođenje zakona kažnjivo je u svakoj državi. Ovakav nerad govori o ignorisaju građana, dovodi ih u poziciju objekta, a ne subjekta politike. Ombudsmen za ljudska prava BiH odgovorio nam je pozitivno, ali iz općine nema reakcije, svi šute, poslije tri godine zakašnjenja sa izborima, jedan odgovor jednog državnog organa glasi – obaviće se izbori poslije bajrama.

O odnosu općine prema javnosti govori i podatak da na web stranici općine uopšte nema rubrike mjesne zajednice, a samo da napomenemo da druge općine opširno opisuju MZ, sa podacima, površina, obuhvat naselja, adresa, predsjednik, broj mobitela, radno vrijeme sekretara, članovi Savjeta, dan MZ i drugi važniji datumi za MZ.

Postavlja se pitanje ko u ime građana odlučuje i kako se troše finansijska sredstva namijenjena MZ Centar i drugim mjesnim zajednicama, ako one faktički ne postoje, da li su regulacioni planovi zakoniti ako nisu prošli regularne javne rasprave u MZ...?

Tražimo hitno provođenje zakona, odgovornost nadležnih radnika i rukovodilaca općine, detaljan izvještaj o postojećim MZ, kada su održani izbori, kako i ko je izabran, kako odgovaraju građanima, kako održavaju komunikaciju sa građanima...

Podsjećamo na Statut općine - MZ su obavezan oblik mjesne samouprave, Član 69 Statuta općine usvojen 9.6.2011. kaže - izbori u svim mjesnim zajednicama održavaju se najkasnije šest mjeseci nakon izbora za OV- krajnji rok je bio 2.4.2017.i već kasne 28 mjeseci.


PRILOG

- brojevi dopisa sa datumima, koje je grupa građana predvođena Kućnim savjetom ulice Maršala Tita br 58 AiB, uputila općini, uglavnom bez konkretnih odgovora

1.Općina Konjic, - Služba za zajedničke i stručne poslove, n/r pomoćniku načelnika -Koordinator mjesnih zajednica
1.Dopis 14.12.2010 god., 2.Dopis 19.01.2011. god., 3.Dopis 08.03.2015. god. 4.Dopis 23.01.2017 god., 5.Dopis 21.02.2017 god.,6.Dopisi 20.09.2017 god. (Inicijativa za održavanje izbora u MZ Centar) - na znanje pom. načelnika, kao i slijedeći dopisi zaključno sa red.brojem 15., 7.Dopis 23.10.2017. god., 8.Dopis 24.11.2017 god., 9.Dopis 08.02.2018 god.- 10.Dopis 23.02.2018 god., 11.Dopis 10.05.2018 god., 12.dopis 18.06.2018 god. 13-Dopis 07.08.2018 god., 14.Dopis 22.10.2018 god., 15.Dopis 5.12.2018. god., 16.Dopis 04.02.2019 god., na znanje pom. nač. i koordinatora mjesnih zajednica

ODGOVORI: Akt br:10-05-1-904/10 od 09.04.2010 god., Akt br:03-01-1-1389/18 od 14.06.2018 god., Akt br:10-51-358/18 od 02.08.2018 god.
1-Zahtjev za pristup informacija informacijam od Konjic,14.04.2018 . godine u kojem je traženo:1.Odluke o izborima u MZ Centar, 2.Zapisnik sa održanih izbora u MZ Centar.
3-Rješenje o izboru savjeta MZ Centar i njenog predsjednika savjeta 4.Adresa Mjesne zajednice Centar.
Odgovore, potkrijepljene činjenicama, uglavnom nismo dobili

Odgovori:Akt br: 10-51-358/18 od 02.08.2018 god. pom. nač. za zajedničke poslove,
Zapisnik o održanim izborima u MZ Centar ne možemo Vam dostaviti, jer izbori nisu provedeni Odlukom Općinskog vijeća br:10-05-1-904/10 od 09.04.2010 godine i 03-05-12-1472/13 od 30.04.2013 godine
-Rješenje o izboru savjeta MZ Centar i predsjednika Savjeta ne možemo dostavit iz razloga kako gore: a 20o5 godine su izabrani: predsjednik Bilanović Kemal zamjenik predsjednika Pavlović Zvonimir te članovi savjeta: Litrić Rešad, Masleša Đžemal, Borić Sadik i Špago Dijana.
-Riješenje o registraciji MZ, takođe ne posjedujemo, jer ta MZ nije registrovana kao pravno lice.
-Mjesna zajednica nema tačnu adresu jer nema prostorije koje koristi za svoje potrebe Administrativne poslove obavlja u prostorijama općine.

Nikada nećemo odustati u borbi za svoja Ustavom zagarantovana prava!

U očekivanju odgovora, s poštovanjem!"

Novikonjic.ba

ocijeni
(3 glasova)