Završeni radovi na uređenju puta, zelenih površina, drvoreda i zaštiti rijeka draganjke na putu Ravna-Bijela-izletište Tretište

Preduzeće „Babić“ d.o.o. Jablanica završilo je radove na uređenju puta, zelenih površina, drvoreda i zaštiti rijeke Draganjke na dionici puta od sela Bijela do izletišta Tretište.

Prije asfaltiranja saobraćajnice u dužini od 300 m i širini od 3,5 m sa rigolom, izvršeno je sječenje šiblja i niskog rastinja, mašinski iskop zemlje u širokom otkopu na dijelu saobraćajnice, nabijanje prirodnog podtla na dijelovima ispod nasipa, kao i podtla poslije iskopa zasjeka i usjeka do kote posteljice, te izrada nasipa prema poprečnim profilima.

Također ovaj projekat je obuhvatio i postavljenje betonski ivičnjaka, izradu betonskih cjevastih propusta, izradu tamponskog sloja, podrigolske drenaže i bankine. Ukupna vrijednost radova iznosi 49.679,42 KM, a sredstva su obezbijeđena od strane Vlade HNK, putem Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK.

Jablanica.ba / Novikonjic.ba

ocijeni
(0 glasova)