MIRSAD ČUKLE: Tito je bio genije

Dan pobjede 9.5., i obilježavanje 76. godina Bitke za ranjenike 11.5. u Jablanici, tjera na razmišljanje i postavljanje pitanja organizovanja i objedinjavanja antifašističkog otpora na prostorima bivše Jugoslavije, pitanje vođenja zemlje do pobjede, pitanje ugleda tog čovjeka u svijetu...


Čitav ljudski vijek, rizikujući i život, Tito je bio borac za slobodu, za društvenu pravdu, za interese i historijske ciljeve radničke klase i svih radnih ljudi, za najplemenitije ideale i težnje svih naših naroda i narodnosti. Dokaza za sve ovo ima mnogo, naravno ko želi da ih vidi.


Prvo, učestvovao je u slanju oko 1.700 ljudi iz Jugoslavije u Španiju 1936.-39., da se bore protiv fašizma.Komunistička internacionala i KPJ nas je učila da se fašizam tuče u korijenu, da smo ga tamo potukli ne bi poginulo oko 55 miliona ljudi u 2.svjetskom ratu i 1.700 000 u Jugoslaviji, rekao je vašem novinaru jednom prilikom španski borac Čedo Kapor.U Interbrigadama borilo se oko 200.000 boraca.


Drugo, u široki antifašistički savez, 1941. ujedinio je sve snage na ovim prostorima i doveo ih do pobjede.


Treće, u vrijeme obnove zemlje razvoj je bio brži nego u Japanu. Željezničke pruge, preduzeća i hidrocentrale pravile su i omladinske radne brigade, domaće i međunarodne. Npr. na pruzi Šamac-Sarajevo 1947. godine bilo je angažovano 217.234 omladinaca.


Četvrto, 1948. nadmudrio je SSSR i strašnog Staljina, te tako zadržao nezavisnost i suverenitet države.

Peto, od 1961.,Tito je idejni tvorac i lider pokreta nesvrstanih zemalja.


U Jugoslavijji je formirao fond za razvoj nerazvijenih područja, gdje su najrazvijenije republike Slovenija i druge, ulagale u Kosovo, BiH i sl.Osnovna teza bila je da je cjelina tj. lanac jak koliko i njegova najslabija karika.To je danas prosto nezamislivo da je neko u to mogao ubijediti Sloveniju. Općina Konjic je tada dobila fabrike u Glavatičevu i Buturović Polju. Za razvoj sela postojao je projekat žive rezerve hrane, kada je svaki seljak direktno dobijao državne stimulacije za držanje određenog broja stoke.Tako je država bez struje i frižidera, u svakom trenutku imala određene količine svježe hrane, tj. potreban broj ovaca, krava, konja i sl., za potrebne robne rezerve, a sela su razvijala infrastrukturu i bila puna ljudi.


Detaljnije o genijalnosti govori Bitka za ranjenike.Prvo su srušeni svi mostovi na Neretvi, zatim slijedi kontranapad partizana prema Vakufu, čime je o stvarnoj namjeri zavaran neprijatelj, slijedi prelaz preko Neretve i spas 4.000 ranjenika. U toku ofanzive, Tito na pregovore sa Nijemcima u Zagreb šalje najsposobnije i najškolovanije rukovodioce Vladimira Velebita i Koču Popovića, koji Nijemce ubjeđuju u tezu da saveznici planiraju kralja vratiti preko četnika, te da partizane ne napadaju u borbama sa Dražinom vojskom, kojoj su partizani uskoro zadali posljednji udarac. Ugled i genijalnost, pokazuje i sama sahrana 8.5.1980.godine na koju je došlo 209 stranih delegacija iz 127 zemalja, preko TV sahranu je u 58 država gledalo milijarde ljudi, što je drugi najgledaniji događaj 20.st. u svijetu.

Mirsad Čukle / novikonjic.ba

ocijeni
(1 glas)