Povodom 76-te godišnjice Bitke na Neretvi: Objavljujemo sjećanje učesnika bitke Ekrema Durića

Povodom 76-te godišnjice Bitke na Neretvi: Objavljujemo sjećanje učesnika bitke Ekrema Durića Foto: Bljesak.info

Obilježavanje 76-te godišnjice Bitke za ranjenike na Neretvi održaće se u Jablanici, u subotu, 11. 5. 2019. godine.

Povodom 76 godišnjice bitke na Neretvi, general bivše JNA, član rukovodstva Saveza antifašista i boraca narodno-oslobodilačkog rata u BiH, sudionik bitke na Neretvi Ekrem Durić je kazao da je to bila najteža i najhumanija bitka u Drugom svjetskom ratu.

''Četvrta neprijateljska ofanziva i njena završna i najteža etapa, Bitka na Neretvi najsudbonosnije su operacije koje je vodila narodno-oslobodilačka vojska. Bitka za ranjenike najhumanija je bitka u Drugom svjetskom ratu, tu se rješavala sudbina narodno-oslobodilačke borbe'', rekao je general Durić.

Bitka na Neretvi odvijala se od 20. veljače do 31. ožujka, bolje rečeno sve do 20. travnja i do izbijanja partizanskih jedinica na liniju Kalinovik - Nevesinje, tj. liniju dubljeg mostobrana.

Glavna operativna grupa za deset dana oslobodila je Prozor i deset drugih mjesta osim Konjica i ovladala komunikacijama u dolini Neretve od Drežnice do Ivan-sedla.

''Pored ostalog imali smo zarobljenih 65 kamiona kojima smo planirali prevesti ranjenike'', navodi Durić.

Navodi kako je s Prvom proleterskom brigadom bio na Ivan-planini, koja je imala zadatak osloboditi Konjic, ali jake njemačke i talijanske snage uz pomoć avijacije, ustaša i četnika u samom gradu, nisu dozvolile da se izvrši ovaj zadatak krajem veljače. Glavna operativna grupa sa četiri tisuće ranjenika našla se u okruženju, na uskom i slabo prohodnom prostoru.

U kritičnom momentu 28. veljače u Gračanici Vrhovni stožer odlučio je da se izvrši pregrupiranje snaga, da se poruše svi mostovi na Neretvi, izvrši protuudar prema Gornjem Vakufu koji je zauzet 5. ožujka.

''Tako je neprijatelj zavaran, misleći da odustajemo od forsiranja Neretve'', naglasio je Durić.

Među prvima improvizirani most u Jablanici prešli su borci Prve i Druge proleterske i Druge dalmatinske brigade. Prebacivanje ranjenika počelo je osmog na deveti ožujak.

''Zbog slabe propusne moći podignutog mosta i neprekidnog djelovanja neprijateljske avijacije i artiljerije, prebacivanje se odvijalo sporo, sa znatnim gubicima. S ranjenicima smo prešli preko Idbra, Ljubine, Bijele i Prenja na Borke i Boračko jezero, gdje smo se konsolidirali tjedan dana'', priča Durić.

Josip Broz Tito je Fazliju Alikalfića poslao u Bjelimiće gdje je postojala jaka ustaško-muslimanska milicija da im kaže "da nas ne napadaju, uzet ćemo nešto hrane i platiti, te nisu smjeli da nas napadnu, prošli smo sigurno dalje".

Pobjedama kod Glavatičeva, Kalinovika i Nevesinja nad talijanskim i četničkim snagama završila se Bitka na Neretvi, koja je vođena pod izvanredno teškim okolnostima.

''U Visokoj ratnoj školi u Francuskoj 1955.-57. godine proučavali smo ovu bitku. Jedan njemački oficir, sudionik Bitke na Neretvi, polaznik ove ratne škole rekao je da bi se svaka vojska predala u situaciji okruženja i napada iz zraka, osim Titovih partizana. Nikada nije čuo da jedna vojska tako brani svoje ranjene i bolesne'', ispričao je vašem novinaru svoje sjećanje general Ekrem Durić.

Mirsad Čukle /Novikonjic.ba

ocijeni
(2 glasova)