IMA SE I MOŽE SE: Lokalnim političarima brdo para – Konjic čeka svog junaka

OV Konjica donijelo je odluku o finansiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Konjic

i to na način da se 30% sredstava raspoređuje jednako svim političkim strankama, 60% od ukupnog iznosa se raspoređuje srazmjerno broju vijećnika političkih stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću, dok 10% od ukupnog iznosa raspoređuje se političkim strankama srazmjerno broju mjesta koje pripadaju manje zastupljenom spolu.


Od ukupne mjesečne mase sredstava, doznačavat će se:


1. Politička stranka SDA - mjesečno 4.309,45 KM
2. Politička stranka SDP - mjesečno 2.823,43 KM
3. Politička stranka SBIH - mjesečno 1.560,32 KM
4. Politička stranka SBB BiH - mjesečno 2.451,93 KM
5. Politička stranka BPS - mjesečno 1.263,11 KM
6. Politička stranka SDU BiH - mjesečno 965,91 KM


Još k tome dodajmo i da su pripazili za vijećničke paušale, tako da se na ime “povećanja materijalnih troškova u obavljanju svoje dužnosti” nagrađuju sa 400 KM mjesečno te ako ne dođu na sjednicu umanjuje se za 10%. Vijećnici koju su udaljeni od zgrade općine najmanje 4 km imaju i pravo na troškove prevoza u iznosu od 25 KM.
Visina troškova za rad članova razno-raznih komisija OV Konjic iznosi 25 KM po sjednici. Članovi koji su ujedno i vijećnici nemaju naknadu za ovaj rad.

Konjic još uvijek čeka svog junaka koji će pokrenuti donošenje odluke o obustavi finansiranja političkih stranaka iz budžeta i njegovo preusmjeravanje u svrsishodnije namjene. A, da ima takvih slučajeva svjedoči i Donji Vakuf koji je zasigurno jedna od malobrojnih opština koje su ovo uradile u BiH i koje mogu biti primjer ostalima, naročito u vremenu kada se svakodnevno govori o problemu odlaska mladih.


Novikonjic.ba

ocijeni
(3 glasova)