JOB KONJIC Konjički Igman i Igmanov Konjic - dvije pole jednog cijelog

Na današnji dan, 6. marta 1950. godine, dok su se vrijedni Konjičani pripremali za proljetnu sjetve, u plodnu zemlju na obali Neretve, posebnim dekretom prvog čovjeka tadašnje nam države, posijano je i sjeme metalne industrije u Konjicu.

Iz tog sjemena što se plodnim pokaza, vrlo brzo izrasla je firma koja ponese ime „Igman“.

I kako su rasli njeni kapaciteti, njena proizvodnja, tako je rasla i naša čaršija. Ko dobar kalem na dobro stablo primljen i nakalemljen, gradio se i širio i naš Konjic. Nicala su nova naselja: Kolonija, Luka, Orašje... Rađala se, odrastala i školovala nova mladost, ženili se momci udavale djevojke, Neretva tekla donoseći nove snove, odnoseći stare tuge.
Srodio se Igman sa Konjicom, Konjic sa Igmanom.
Konjički Igman i Igmanov Konjic - dvije pole jednog cijelog.
Konjic davao Igmanu, Igman davao Konjicu, na dugim trakama proizvodnih linija smišljale se i odmišljale životne priče mnogih generacija. Iako je naš grad, baš kao ljudsko tijelo imao mnogo drugih firmi, i u njemu, kao i u ljudskom tijelu, pored mnogih organa, jedan je i najvažniji, njegovo srce. Igman je to bio Konjicu.
Da je tako pokazale su teške ratne godine 1992-1996., kada će srce Konjica kucat za mnoge bosansko-hercegovačke gradove doslovno ih držeći u životu svojom municijom.
Da li su toga svi bili svjesni kada su topovi utihnuli.
Znamo da nisu.
Znamo da je to srce bilo dobrano zaboravljeno i zapostavljeno.
Ali nije prestalo kucati, nije prestalo boriti se i istrajavati. I evo i danas kada obilježava 69 godina postojanja, ljudskim vijekom gledano dedo a radi k’o mladić u punoj snazi, ponovo dajući Konjicu život, Konjičanima nadu, osmijeh, da na njegovim proizvodnim linijama pričaju lakše životne priče, šale, sjećanja i usude se u budućnost gledati s optimizmom i nadom u mnogo bolji život.
Menadžmentu i radnicima, uz neizmjernu zahvalnost za sve što su učinili u najtežim godinama naše borbe za opstanak i što čine danas za naš grad, čestitamo ovaj veliki dan.


JOB „Branilaca Konjica“ Konjic

ocijeni
(1 glas)