Izvršena nabavka novih cijevi za vodu na Bilišinama do Buturović - Polja

Lobiranjem grupe ljudi i razumijevanjem Vlade HNK i resornog ministarstva obezbjeđena su novčana sredstva i izvršena nabavka novih cijevi za vodu koje će biti postavljene na dionici od bazena na Bilišinama do Buturović - Polja.

"Na ovaj je način spriječena nelogičnost koja je mogla nastati. Naime, postojala je mogućnost da nove cijevi ne budu postavljene prije temeljite sanacije i asfaltiranja dionice regionalnog puta R437 od Bilišina do Buturović - Polja pa bismo svjedočili "podizanju" asfalta za samo par godina, nakon što bi bila obezbjeđena sredstva za zamjenu dotrajalih cijevi.

Na ovaj način će biti omogućeno sigurnije vodosnadbjevanje Buturović - Polja i okolnih naselja koja koriste vodu iz bazena na Bilišinama.

Spomenutim akterima se zahvaljujemo na realizaciji ovog projekta koji je od velikog interesa za širu zajednicu." - saopćeno je na FB stranici Buturović Polje.

Novikonjic.ba

ocijeni
(1 glas)