U subotu i nedjelju 26. i 27. januara u Mostaru sastanak UO Tavla saveza BiH i 13. Skupština Tavla saveza BiH

FOTO: Google FOTO: Google

U subotu 26. januara u restoranu Megamarket Mostar sa početkom u 16:00 sati održat će se sastanak Upravnog odbora Tavla saveza Bosne i Hercegovine.

Sastanku UO Tavla saveza BiH pored devet članova mogu prisustvovati i drugi članovi ovog saveza, ali bez pravo glasa.

U nedjelju 27. januara na istom mjestu sa početkom u 11:00 sati bit će održana 13. Skupština Tavla saveza BiH, klubovi imaju pravo da učestvuju sa tri delegata u radu Skupštine.

Potreban kvorum za donošenje odluka je 51% delegata od članica Saveza koji su registrovani.


Ismet Nimanović

ocijeni
(0 glasova)