STARTEGIJA RAZVOJA: Kako općina Konjic tretira organizacije civilnog društva (OCD)?

Savez općina i gradova u FBIH za vijećnike OV Konjic u ponedjeljak, 28. 1. 2019. godine sa početkom u 10 sati održat će praktičnu obuku o ulozi OCD u razvojnim procesima na lokalnom nivou i prednostima transparentne dodjele javnih sredstava u skladu sa LOD metodologijom.

U Integralnoj Strategiji razvoja općine Konjic za period 2018. – 2027. navodi se da, udruženje predstavlja dobrovoljnu, nevladinu i neprofitnu organizaciju zasnovanu na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica koja se osniva radi ostvarivanja i unapređivanja određenog zajedničkog cilja ili opšteg cilja i interesa koji nisu zabranjeni Ustavom i Zakonom.

Cilj udruženja je uvijek neprofitabilnog karaktera, jer ukoliko bi se kao cilj deklarisao profit, onda ne bi bilo riječi o udruženju, već o privrednom društvu. Na području općine Konjic djeluje više od 50 nevladinih organizacija u različitim misijama.

Među najaktivnijim udruženjima su:

 1. Savez poljoprivrednih udruženja Konjic,
 2. Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic,
 3. Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama ''I'',
 4. Udruženje građana dijabetičara "Dijabetes" Konjic,
 5. Udruženja građana “Volonteri i prijatelji Konjica” (VIPK),
 6. Udruženje “Žena za ženu”,
 7. Crveni križ,
 8. Udruženje za zaštitu okoliša “Zeleni Neretva”,
 9. Udruženje voćara Konjic „Konjic“,
 10. Udruženje građana “Organizacija sportskih ribolovaca Konjic”,
 11. Udruženje logoraša općine Konjic,
 12. Kulturno-umjetničko udruženje "Sejfullah",
 13. Kulturno-prosvjetno društvo “Svjetlost”,
 14. Udruženje žena “Konjičanka”,
 15. Udruženja ratnih vojnih invalida Konjic,
 16. Udruženje za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa,
 17. BZK »Preporod»,
 18. HKD» Napredak»,
 19. P. Neretva Konjic,
 20. Vokalni ansambl “Rezonanca”,
 21. Udruženje penzionera/umirovljenika Konjic,
 22. Udruženje Civilnih žrtava rata,
 23. Udruženje šahovski klub “Igman”
 24. Sportsko društvo ''Lisičići Konjic'' i
 25. Plivački klub ''Lisičići'' Konjic.

U razvoju društva i servisiranju potreba građana udruženja i lokalna uprava imaju različite ali dopunjavajuće uloge: lokalni organi uprave razvijaju koncept kvalitetnog servisa građana, a udruženja promovišu razvoj građanskog društva.

Pravni subjektivitet je veoma značajan element udruženja, jer mu omogućava da učestvuje u pravnom prometu koji je nadgradnja nad društveno-ekonomskim prometom što ustvari dalje znači omogućavanje ostvarivanja funkcije udruženja, a to je djelovanje u kontekstu ostvarenja neprofitabilnog zajedničkog cilja.

Međutim, problem se javlja u finansiranju organizacije civilnog društva, jer su ona neadekvatna i nekonzistentna. Mnogi nemaju izgrađene kapacitete za kreiranje projektnih prijedloga i apliciranje na razne EU fondove namjenjene razvoju civilnog sektora.

Dodatni problem većini organizacija predstavljaju i neuslovni prostori u kojima djeluju. Saradnjom i partnerskim djelovanjem nevladinih organizacija i općinskih službi realizuju se brojne aktivnosti, manifestacije i projekti: aktivnosti strateškog planiranja, održavanje tradicionalnih kulturnih manifestacija, zajednički projekti iz oblasti sigurnosti, položaja ranjivih grupa i manjina u zajednici i slično.

Općina Konjic u periodu od 2012.-2016. godina je izdvojila cca. 1.675.000,00 KM kroz javne pozive za implementaciju projekata nevladinog sektora (kultura, sport izdavaštvo), te sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija.

Na kraju Strategije za daljnji razvoj civilnog društva navodi se, kako je potrebna:

 • Dosljedna provedba usvojenih politika prilikom raspodjele općinskih sredstava namjenjenih za OCD i kontrolu kvaliteta provedenih aktivnosti;
 • Strateški po stvarnim potrebama finansirati pojedine oblasti/sektore unutar OCD-a;
 • Razvijati kapacitete organizacije, jer OCD nemaju iskustva u pisanju projekata prema donatorima koji imaju zahtjevnije kriterije;
 • Edukovati osoblje OCD-a za pisanje prijedloga projekta/upravljanje projektnim ciklusom i drugim temama vezanim za rad OCD-a.

Ciljevi općine su povećati transparentnost, integritet i povjerenje u javnu upravu u pružanju javnih usluga, a zatim poticati aktivnosti vezane za razvoj dijaloga i partnerstva s organizacijama civilnog društva zbog bolje politike razvoja.

Koliko je u tome uspjela lokalna administracija bit će riječ više u narednom periodu.

Novikonjic.ba

ocijeni
(1 glas)