KONJIC: Opremanje Službe za medicinsku pomoć

Donošenjem Uredbe o organiziranju službi zaštite i spašavanja Hercegovačko-neretvanske županije

(«Narodne novine HNŽ», broj 12/017), Vlada HNŽ je potvrdila formiranje Službe za medicinsku pomoć u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Konjic.

U cilju stvaranja uvjeta, da se u svim slučajevima nastanka prirodne ili druge nesreće na bilo kojem djelu područja Županije može osigurati djelovanje Službe za medicinsku pomoć, dana 27. 12.2018 godine, predstavnici Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo, uručili su JU Dom zdravlja Konjic medicinsku opremu za rad Službe za medicinsku pomoć, u vrijednosti od 40.000,00 KM.

Služba za medicinsku pomoć obavljati će poslove zaštite i spašavanja kada prirodne i druge nesreće izazovu velike gubitke u ljudstvu s velikim brojem povrijeđenih, koje nadilaze kapacitete lokalnih zdravstvenih ustanova.

U tim slučajevima ova služba obavlja poslove koji se odnose na pružanje usluga specijalističko-konzultativne zdravstvene zaštite, koja obuhvaća zdravstvene usluge u slučaju urgentnih stanja, pruža hitnu stručnu i organiziranu medicinsku pomoć povrijeđenim ili naglo oboljelim ljudima na mjestu povrede i oboljenja, odnosno na mjestu nastanka prirodne ili druge nesreće i obavlja njihov transport do zdravstvene ustanove na području Županije na kojem bude angažirana.

JU Dom zdravlja Konjicse obvezuje da će stvoriti uvjete i poduzimati sve mjere i aktivnosti koje su potrebne da se Služba za medicinsku pomoć, odmah aktivira kada ravnatelj Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo odnosno Županijski stožer civilne zaštite zapovjedi njeno angažiranje, radi vršenja poslova zaštite i spašavanja utvrđenih za fazu spašavanja i fazu otklanjanja i saniranja posljedica.

Novikonjic.ba

ocijeni
(1 glas)