KONJIC: Vijeće mladih za predsjednicu izabralo Adisu Salčin

FOTO: Novikonjic.ba FOTO: Novikonjic.ba

Poslije desetak godina pauze, Vijeće mladih danas je, po novom zakonu, održalo osnivačku skupštinu koju čine po dva delegata iz četiri omladinske organizacije, Perspektiva, Vrtaljica, Remorker i Nova inicijativa.

Usvojeni su svi potrebni dokumenti, za predsjednika Skupštine izabran je Aldin Džino, za predsjednika VM Adisa Salčin.

Govoreći o predstojećim zadacima, predsjednica Salčin kazala je da će raditi na rješavanju poznatih problema mladih, odlazak, školovanje, prekvalifikacija, zapošljavanje, edukacija a mladima općine Konjic poručila je da se aktiviraju i zajednički rješavaju probleme mladih.

Sjednici su prisustvovali predstavnici Vijeća mladih FBiH, Općine, OSCE-a i Vijeća mladih Jablanice.

Fotografija Vijeće mladih općine Konjic.

Novikonjic.ba

ocijeni
(2 glasova)