Vijeće mladih općine Konjic osniva se 19. 12. 2018. godine

FOTO: VMFBIH, FB FOTO: VMFBIH, FB

Predstavnici četiri omladinske organizacije Perspektiva, Remorker, Naša inicijativa i Vrtaljica, jučer su se dogovorili da osnivačku skupštinu zakažu za 19. 12.

Jedini predstavnik medija bio je novinar portala novikonjic.ba, koji je budućem vijeću obećao maksimalnu pomoć portala.

Sastanku Inicijativnog odbora prisustvovao je generalni sekretar Vijeća mladih FBiH Jasmina Banjalučkić, koja je kazala da je vijeće mladih nevladina, nestranačka, krovna organizacija mladih koja predstavlja zajednički stav svojih članica i zastupa interese mladih. Ono je veza između svojih članica i predstavnika vlasti.

Na sastanku se govorilo o kašnjenju u formiranju vijeća mladih, o položaju mladih u općini Konjic, zapošljavanju, edukaciji, o općinskoj strategiji za mlade koje nema, o općinskom službeniku za mlade, o finansiranju, o Zakonu o mladima idr.

Federalno vijeće mladih sastavljeno je od delegata 32 općinska i 6 kantonalnih vijeća mladih.

Ako vijećem mladih budu rukovodili najsposobniji omladinci, koji će aktivirati sve mlade, osigurati jedinstvo mladih i podršku šire zajednice, mogao bi to biti historijski trenutak za mlade pa i za cijelu općinu Konjic.

Fotografija Vijeće mladih Federacije BiH.

M.Čukle

ocijeni
(1 glas)