VLADA HNK: POVEĆANJE PLATA POLICIJI

Mostar -- Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) na današnjoj sjednici dala je saglasnost na tekst Kolektivnog ugovora koji se zaključuje sa Sindikatom policije HNK-a.

Usvojen je i zaključak kojim Vlada prihvata dogovor s reprezentativnim sindikatom o povećanju plata policijskih službenika MUP-a HNK-a na način da će plata biti povećana za sljedeće tri budžetske godine i to 5 posto za svaku godinu počevši od 1. 1. 2019. godine, saopšteno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade HNK-a, prenosi BHRT.

Vlada je dala saglasnost na Finansijski plan Službe za zapošljavanje HNK za 2019. godinu u iznosu 14,3 miliona maraka, kao i na Odluku o izvršenju financijskog plana Službe.

S ciljem osiguranja asistenata u nastavi za svu djecu s poteškoćama u razvoju u HNK, kantonalna vlada započela je potrebne aktivnosti i postupke kako bi, uz do sada osiguranih 24, bilo angažovano još 15 asistenta.

Usvojene su i potrebne odluke u vezi s provedbom Kantonalnog programa ranog otkrivanja raka dojke 2019.-2022. usvojenog u septembru ove godine. Naglašeno je kako je prvi korak u implementaciji Programa izbor zdravstvenih ustanova s kojima će biti zaključen ugovor za obavljanje mamografskih pregleda žena od 45 do 69 godina starosti.

Vlada je usvojila i Odluku o odobravanju utroška novčanih sredstava za donacije u građevinskom materijalu u iznosu 250.000 maraka, čime će se poduprijeti rješavanje stambenih potreba 84 povratnika.

(StarMo)

ocijeni
(0 glasova)