OV KONJIC / Komisija za predstavke i pritužbe održala sjednicu: Balić zatražio dostavljanje materijala svim članovima i obavezno prisustvo predstavnika NVO VIPK

FOTO: Novikonjic.ba FOTO: Novikonjic.ba

Na danas održanoj sjednici Komisije za predstavke i pritužbe OV Konjic usvojeni su u formi zaključaka prijedlozi člana Behira Balića, da se dostave svim članovima prateći materijali-dokazi upućeni od strane Udruženja „Volonteri i prijatelji konjičke regije“ (VIPK) po pitanju predstavke na rad Etičke komisije časti OV Konjic.

Sastav Komisije za predstavke i pritužbe OV Konjic čini: Đenan Lepara, predsjednik; Aida Balavac, zamjenica predsjednika i članovi: Behir Balić, Esad Banda i Aldijana Hodžić.

Pored navedenog, Balić je kritikovao prisustvo Huseina Hodžića, predsjednika Etičke komisije časti te je zatraženo da se pozove i predstavnik VIPK-a radi obavljanja razgovora na okolnosti podnesene pritužbe u cilju objektivnog sagledavanja svih činjenica za donošenja ispravne odluke.

U pismenom zahtjevu, Behir Balić zatražio je da stručne službe općine Konjic između ostalog razjasne i dostave odgovore koji se odnose na potencijalni sukob interesa predsjednika Etičke komisije časti OV Konjic, Huseina Hodžića i njegov zamjenika Benjamin Mušinović, kojima je nadređeni prijavljeni načelnik, Emir Bubalo.

Balića je interesovao i Poslovnik o radu Etičke komisije časti koji je donosen nakon nekoliko mjeseci (13. 9. 2018.) od zaprimanja žalbe VIPK-a (17. 5. 2018.) i u svom članu 10. usvaja odredbu da se prijava podnosi u roku od mjesec dana od dana kada je učinjena povreda učinioca. Pitanje se odnosi na pravnu mogućnost prihvatanja izmjene predmetnog člana bez adekvatnog obrazloženja te posebno njegova retroaktivna primjena.

U svom dopisu Balić problematizira i rok od mjesec dana za žalbe imajući u vidu odredbe Zakona o slobodi pristupa informacijama FBIH, gdje se dokazi i informacije dostavljaju u roku od 15 dana. Pored toga, rasploživa saznanja ukazuju da u bh. praksi ostalih Etičkih komisija časti nema rokova ili su duži od 30 dana. Na kraju, Balić traži odgovor i na pitanje o tome, da li je Etička komisija časti u svom aktu-odgovoru Udruženju VIPK bila dužna navesti pravni lijek ili pouku.

Podsjećanja radi, Udruženje VIPK obratilo se Etičkoj komisiji Općinskog vijeća Konjic (OV) sa molbom da preispita način komunikacije načelnika, Emira Bubalo te utvrdi da li je došlo do kršenja člana 14. Kodeksa izabranih zvaničnika općine Konjic (Kodeks).

Naime, u kontekstu donošenja prošlogodišnjeg budžeta općine Konjic i rasprave na 9. sjednici OV Konjic u vezi amandmana vijećnika BPS-a za VIPK, načelnik Bubalo je javno ponudio rješenje ovog amandmana na načinu da se molba pošalje ka Kolegiju načelnika na razmatranje i odlučivanje.

Vođeni tim “obećanjem” volonteri su ispoštovali taj poziv i poslali dopis Kolegiju načelnika, nakon čega su zaprimili negativan odgovor s obrazloženjem “da nisu planirana sredstva u budžetu za ove svrhe”.

Javnosti je poznato, da VIPK godinama traži minimalnu finansijsku podršku za imperativne poslove knjigovođe udruženja te su zaključili, da je ovom posljednjom odlukom došlo do kršenja član 14. Kodeksa – “Izabrani zvaničnici u ostvarivanju komunikacije izbjegavaće obmanjivanje, manipulaciju, samopromociju i neučtivost u kreiranju i vođenju dijaloga.”).

Međutim, Etička komisija časti OV Konjic odgovorila je volonterima da je njihova prijava „neblagovremena“ što nije prihvaćeno i isti su zatražili nadzor nad radom ovog radnog tijela Općinskog vijeća Konjic navodeći niz pravno-formalnih propusta, sukoba interesa, nedemokratskog sadržaja Poslovnika o radu Etičke komisije i dr.

U sastav Etičke komisije časti OV Konjic imenovani su: Husein Hodžić, predsjednik; Benjamin Mušinović, zamjenik predsjednika; Zoran Krtolica, član; Hajrudin Sarajlić, član i umjesto Vesne Begtašević (podnijela ostavku nakon predstavke VIPK-a) član, Mirsad Kudra.

Portal Novikonjic.ba pratit će ishod ove predstavke i o tome blagovremeno informisati javnost.

Novikonjic.ba

ocijeni
(6 glasova)