Udruženje VIPK i portal Novikonjic.ba: Doprinos razvoju građanskog aktivizma i demokracije

Uzroci pasivnosti građana u Konjicu imaju dublje korijene o čemu bi se moglo raspraviti na jednom naučnom skupu ili okruglom stolu. Poticaj aktivizmu i razvoju demokracije, VIPK i portal za sada daju izborom najaktivnijih građana kojima će priznanja i pohvale biti uručene 1. 12. 2018. godine.

Često se uočava da su građani Konjica pasivni i indiferentni spram javnih rasprava, političkih procesa i sl. Nivo participacije u građanskim inicijativama i organizacijama za opšte dobro vrlo je nizak. Do pasivnosti građana dovodi neinformisanost (potpuna, blagovremena, cjelovita), neorganizovanost, niska politička kultura, nepovjerenje u institucije i uopšte u politiku.

S druge strane, uključenost organizacija civilnog društva u političke procese nije zanemariva. Posljednjih jedanaest godina NVO VIPK, posebno kroz medijski projekat portal Novikonjic.ba, postao je važan društveni faktor kojeg donosioci odluka ne mogu ignorirati, kao i važan sukreator u formiranju javnog mijenja u Konjicu.

Kako razvijenost nekog društva određuju količina i kvalitet uspostavljenih odnosa, aktivnih organizacija civilnoga društva, te informiranih i angažiranih građana, potrebno je na razne načine poticati te procese.

Na tom tragu, VIPK je po uzoru na druge napredne NVO, osmislio ovo priznanje, kao doprinos promociji građanskog aktivizma i vrijednosti civilnoga društva koje su izgurane na margine najvećeg dijela medija, a u obrazovni sistem nisu još sistemski zaživjele.

Nagrađujući one koji su u svom angažmanu bili glasni, inovativni i hrabri, želja je, bila i da se omogući dodatni prostor za promociju osoba, inicijativa, udruženja i akcija od javnoga interesa. To posebno imajući u vidu, da sastav zvanične općinske komisije za dodjelu općinskih priznanja čine isključivo predstavnici političkih stranaka, tako da inicijative civilnog društva i javnosti našeg grada ostaju neprimjećene i nenagrađene.

Vrlo je važno da imamo aktivne građane, jer se slažemo sa konstatacijom, da "demokratija može funkcionisati samo ako je i građanima stalo do toga da ona funkcioniše i da se poštuju njihova prava, da su moćnici ograničeni u svojoj moći i da tačno proceduralno određeno i jasno prakticiraju tu moć."

U Konjicu nedostaje aktivizma svake vrste, (općina nema vijeće mladih, nema sportskog saveza npr.), pa su stoga javna isticanja pozitivnih primjera građanskih akcija prijeko potrebna.

Da rezimiramo: Ideja konjičkih volontera i portala novikojic.ba o nagradi i pohvali za građanski aktivizam, ima za cilj da probudi uspavane, inertne, zaplašene sugrađane da se aktiviraju, da zajedno gradimo zajednicu i da odgovaramo za nju, da zajedno izborimo slobodu izražavanja i informisanja, što je u Evropi fundamentalno ljudsko pravo.

Novikonjic.ba

ocijeni
(1 glas)