STIŽU REAKCIJE NA NACRT BUDŽETA: Behir Balić pita općinare kako provesti javne rasprave u MZ koje ne postoje?

Na nedavno održanoj 12. sjednici OV Konjic vijećnici su usvojili nacrt budžeta općine Konjic težak preko 19 miliona i sada slijede javne rasprave po mjesnim zajednicama za građane.

Aktivista Kućnog savjeta u Maršala Tita, Behir Balić uputio je zvanični dopis pomoćniku načelnika za privredu, finansije i društvene djelatnosti, Vahidu Alibegoviću, kao i portalu novikonjic.ba čiji sadržaj u cjelosti prenosimo:

Poštovani,

Kućni savjet ima prigovor na postupak donošenja /NACRT BUDŽETA OPĆINE KONJIC za 2019 godinu/ i učešća građana MZ Centar na kojoj živi oko 4000 stanovnika.
TRAŽIMO od Vas da se poštuje zakon i građane MZ Centar.

Podsjećam Vas da prilikom donošenja budžeta Općine Konjic za 2017 godinu građani MZ Centar nisu imali mogućnosti da sudjeluju oko iznošenja zahtjeva ,prijedloga i sugestija, jer im to nije omogućeno na zakonit način iz razloga što ne postoji MZ Centar.

Vaša služba donijela je OBAVIJEST br;08-16-2163/16 od 04.01.2017 godine a u tački br;5 pozvala MZ Centar,Stari Grad,Trešanica,Novo Naselje,Bijela,Spiljani,Donje Selo.
(Ponedeljak) 16.01.2017 god na javnu raspravu u 11h općinska sala .
Pozivate nepostojeće MZ Centar,MZ Stari Grad,MZ SpiljanI.

Da li će te ove godine isto učiniti, održati javne rasprave (Nacrt Budžeta za 2019 godinu) u 6 nepostojećih Mjesnih zajednica i 3 Mjesne zajednice kojima je mandat istekao.
Dali je to po zakonu?

MZ Centar,MZ Stari Grad,MZ Spiljani,MZ Neretvica i MZ Podorašac su Mjesne Zajednice koje ne postoje godinama zakonski, a podsjećam Vas da u MZ Centar izbori nisu provedeni više od 8 godina ista nije registrovana, nema sjedište ,zakonski ne postoji formalno pravno.
MZ Bijela mandat istekao -22.08.2018 godine
MZ Bjelimići mandat istekao -22.08.2018 godine
MZ Džepi mandat istekao -01.09.2018 godine

Podsjećamo Vas:

Mjesne zajednice su temeljni način oganizovanja i političkog djelovanja građana, oblik neposrednog učestvovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog interesa za građane.MZ je pravno lice, ima pečat, sjedište, finansijski plan, statut, predstavlja je predsjednik...U članu 69. Statuta općine Konjic (9.6.2011.), piše: "Izbori za članove savjeta mjesnih zajednica održavaju se u svim mjesnim zajednicama i to najkasnije šest mjeseci nakon izbora za Općinsko vijeće".

Član 68.
Savjet mjesne zajednice će biti obavezno konsultovan o pitanjima o kojima Općinsko vijeće
odlučuje dvotrećinskom većinom i u postupku donošenja budžeta i planova Općine.


Postavljaju se mnoga pitanja, između ostalog:

PRIMJER:615117 -Kapitalni Grantovi (Infrastrukture po Mjesnim Zajednicam- 1 000 000 KM)
Koja komisija (predstavnici ) sačinjava listu prioriteta, projekata ,zahtjeva i potreba građana iz svi Mjesnih Zajednica u Konjicu a posebno (MZ Centar) da građani nisu informisani i nisu uzeli učešće a posebno u onim MZ koje nisu registrovane i ne postoje.
Stanari naše zgrade su isključeni oko donošenja budžeta jer im je onemogućeno pravno djelovanje kroz Mjesnu Zajednicu (koja ne postoji). Ko u njihovo ime mimo njihove volje odlučuje?
Kućni savjet TRAŽI da nam dostavit ZAPISNIK svih projekata i potreba građana MZ Centar koji su predviđeni budžetom za 2019 gdinu.

PRIMJER:PRIHODI OD INDIREKTINI I DIREKTNI POREZA
Pitanje: 715211 Porez na dobit od igara na sreću ( 2018 god-10 000 KM-2019 god -3000 KM),
Kako je moguće da se smanji porez kladionicama-lutrija-bingo u visini 7000 KM kada smo svjedoci da je svakim danom sve više i više kladionica u Općini Konjic?

Kućni savjet pita Vas da li je predviđena izgradnja podzemnih kontejnera u blizini pijace jer mnogo otpada ima (stvara se veliki smrad u toku ljeta) gdje i na kom mjestu.Ovaj jako bitan zahtjev nismo mogli predložiti da uđe u budžet za 2019 god jer nemamo MZ Centar.

-Kako se usvaja-usvojeni Buđžeti općine Konjic godinama unazad ako javne rasprave nisu prošle u (6 Mjesnih zajednica) -koje nepostoje a navode se u dokumentima da su prošle javne rasprave u svim Mjesnim Zajednicama???


TRAŽIMO od Vas.
Da omogućite svim građanima kroz Mjesne Zajednice da aktivno učestvuju, iznesu svoje (zahtejve ,prijedloge i sugestije) tako da se napravi lista prioriteta u svakoj MZ za potrebe građana ( puteve,vodovode,igrališta za djecu parkove itd) a ne kao do sada da par pojedinaca donosi odluke u ime većine građana kojima nije omogućeno učesće u procesu odlučivanja stvarnih potreba građana jer namaju Mjesnih Zajednica.

TRAŽIMO pod HITNO da Općina Konjic raspiše izbore u svim Mjesnim zajednicama u kojima do sada nisu provedeni izbori po zakonu kako bih građani kroz legitimne prestavnike mogli uzet učešće u javnoj raspravi ( Nacrt Buđžeta Općine Konjic za 2019 god) a ne kao do sada da pojedinci odlučuju što će se i kako radit u Općini Konjic .

Kućni savjet Vas pita?
1- Kako i po kojem kriterijumu djelite sredstva Mjesnim zajednicama (koliko sredstava je predviđeno MZ Centar za 2019 god ?
2-Da li su opravdana tolika izdvajanja sredstava za različite NVO njihov stvarni učinak da li su opravdali rezultatima rada kroz projekte jer oni nisu vidljivi?
3-Da li uposlenici općine dobivaju naknade u raznim komisijama, koji za vrijeme radnog vremena obavljaju te dužnosti i istovremeno imaju dnevnicu ?
4-Gdje i na kojim lokacijama u MZ Centar planirana izgradnja djeciji h parkova i igrališta za djecu??
6-Zašto u kapitalnim projektima nema projekta rješavanja vodosnabdijevanje naselja Podorašac kada je to gorući problem naselja godinama?
7-Zašto u kapitalnim projektima nema rješavanje pitanja grijanja u gradu Konjicu ??

Poučen ranijim iskustvom o neažurnosti službenika općine i ignorisanjem dopisa i potreba građana MZ Centar, dopis upućujem i Upravno-pravnoj inspekciji FBiH,

S poštovanjem, u ime građana MZ Centar

Prilog:Akt br:03-01-1-1389/18 od 14.06.2018 godine

Molim detaljan odgovor u zakonskom roku


U Konjicu : 30.10.2018 godine."

VEZANA VIJEST: http://novikonjic.ba/index.php/bih/item/5379-ov-konjic-vijecnici-zustro-kritikovali-i-dali-prijedloge-za-poboljsanje-nacrta-budzeta-opcine-konjic-za-2019-godinu-slijedi-javna-rasprava

Novikonjic.ba

ocijeni
(1 glas)