DVIJE STRANE PRIČE / Kemal Dizdarević tvrdi da je nezakonito dobio otkaz, KCUS poručio da niko ne želi raditi s njim

Dizdarević tvrdi da je sve urađeno nezakonito, dok iz KCUS-a navode da niko od njegovih kolega ne želi raditi s njim.
Doktor Kemal Dizdarević naveo je da ništa konkretno nije navedno u rješenju kojim mu je dat otkaz te da je mašta uvijek maglovita i nekonkretna. On je istakao da je direktorica KCUS-a Sebija Izetbegović iskoristila iskonstruisani događaj od prije više od godinu dana i dala mu otkaz.

"U odluci o otkazu piše da sam odbio pregledati pacijenta i napao doktoricu koje je tražila pregled. To je potpuna budalaština. Prije više od godinu dana sam na Klinici za neurohirurgiju, kao profesor neurohirurgije i jedini neurohirurg u dežuri, pokrivao operacionu salu, hitne slučajeve iz KUM-a, neurohirurško odjeljenje i neurohiruršku intenzivnu jedinicu (što nema nigdje ne svijetu), a taj dan sam na toj istoj Klinici operirao, između ostalog i jedno devetomjesečno dijete" , naveo je Dizdarević.

Kako kaže, poslije ponoći nazvala ga je medicinska sestra sa Neurologije KUM-a da pogleda pacijenta koji je neurološki, a ne neurohirurški pacijent.

"Začudio sam se zbog poziva, pogledao urađenu dijagnostiku i snimke pacijenta u Impax sistemu i rekao da to uopće nije pacijent za mene i tražio doktoricu da sa njom komuniciram. Ta doktorica je počela povišenim tonom da se oglašava na što sam joj skrenuo pažnju da se nevaspitano ponaša i da vjerujem da znam od kojih mentora je to naučila, te da me više ne poziva da joj rješavam slučajeva iz njene specijalnosti za koje prima platu. Međutim, izrazio sam spremnost da joj i pored njenog nekontroliranog ponašanja pomognem tako što ću je medicinski educirati“, tvrdi Dizdarević.

Dodaje da je brzo nakon toga direktorica KCUS-a Sebija Izetbegović napravila raciju u KUM-u i od doktora koji su tamo radili tražila da potpišu papir na kojem je sročeno da se stalno svađam po KUM-u, a što doktori ipak nisu i pored pritiska potpisali.

"Vrlo brzo je ta doktorica Čampara, koju ranije nikada u životu nisam sreo, napisala klevetničko pismo protiv mene u prvom licu u kojem je iznijela neistine o događaju, a koje je i pored toga što je napisano u prvom licu, potpisano i od njenih pomagača i nadređenih Kulenović-Džubur, direktorice neuropsihijatrijskih disciplina i Đelilović-Vranić, šefice Neurologije. Iste one Đelilović-Vranić koja je ranije tražila da promjenim svoje pismeno vještačenje za Alisu Mutap, te iste one Kulenović - Džubur koja mi je ranije pokušala prekinuti tešku operaciju djeteta sa tumorom mozga jer je dobila naređenje od Izetbegović da me za nešto nevažno mora ispitivati i to pred komisijom i kojoj sam tada otvoreno rekao da me nema pravo ništa ispitivati sve dok ne nauči osnovne medicinske pojmove o kojima bi da priča", kaže Dizdarević.

Tvrdi da nije radio privatnoOn je rekao da je naprosto teško povjerovati o kakvom se šundu radi te da je su osnovu tog klevetničkog pisma Sefo i Junuzović pokrenuli disciplinski postupak, pa je opet Izetbegović od Junuzovića i Alme Pehlić tražila da oni od nje same zahtijevaju moj otkaz.

„Ali mi nije dala otkaz nego je to poslala u Komoru i tražila da mi se uzme licenca u nadi da kada mi uzmu licencu, ona ima opravdanje da me izgura iz KCUS, a time i sa Medicinskog fakulteta. Pošto mi nisu uzeli licencu već dali nezakonitu javnu opomenu u tajnom postupku kojem čak nisam niti ja, niti moja advokatica prisustvovali, a koji je vodila ta ista Kulenović-Džubur kao predsjednica Disciplinske komisije Ljekarske komore, Sebija je, probudivši se jednog jutra poslije Općih izbora, potpisala moj otkaz, suprotno Zakonu o radu i predviđenim rokovima u njemu“, navodi Dizdarević.

Ističe da mu je oteta Ljekarska komora KS izrekla opomenu da zadovolji bar minimum zahtijeva direktorice KCUS-a.

„Odluka je čak pravno bizarnija od otkaza jer u njoj uopće nema objašnjenja djela niti se navodi razlog zašto su mi dali opomenu. O toj komori sam ranije pričao i predvidio njihovo ponašanje. Ona je instrument Izetbegović u progonu onih koje ona hoće progoniti. Izrečena opomena te Komore je potpuno nezakonita i tražit ćemo njeno poništenje svi zakonom predviđenim sredstvima. Pored toga postoji i Federalna komora koja funkcionira nezakonito i koja nikada nije priznata od federalnog ministarstva jer nije konstituirana na zakonit način, a čiji nelegalno izabrani predsjednik me je klevetao prije nepune dvije godine i to tačno pet minuta prije nezakonitog formiranja kantonalne Komore u prostorijama KCUS i tada je prejudicirao i izmislio da imam opomenu od kantonalne komore. Čovjek se tako ulizivao Sebiji Izetbegović. Ono što je istina je da sam prije nekoliko godina dobio Plaketu Ljekarske komore za razvoj zdravstva za period 1992-2009“, ističe Dizdarević.

Navode da je odluku o otkazu donio desetočlan direktorij komentariše kao monolitnost podanika totalitarnog uma i podložnost „autoritarnosti gluposti koja stoji nasuprot autoritativnosti istine“.

Što se tiče tvrdnji da je radio u privatnoj ordinaciji za vrijeme korištenja bolovanja na KCUS-u, Dizdarević navodi da nije radio u privatnoj ordinaciji.

„Nisam. Radio sam dopunske konsultacije, nikako neurohirurške operacije, i to tokom perioda kada sam imao validan i zakonit ugovor za to“, naveo je Dizdarević.

Zaključio je riječima da će u narednom periodu postupati po zakonu.

„Nakon što smo potrošili nešto vremena u pripremama tokom kojih smo zadržali pravo da se privatno dobro nasmijemo ovoj gluposti, sada ćemo sudskim putem pobiti njihovo pravno nasilje u obliku otkaza, te također pobiti,jasno definiranim putem, nezakonitu odluku komore“, rekao je Dizdarević.

Šta kaže KCUSSaopćenjem za javnost oglasio se i Klinički centar Univerziteta u Sarajevu koji je najavio da je Kemal Dizdarević dobio je otkaz Ugovora o radu, dana 26.oktobra 2018.godine, koji je već odavno zaslužio.

"Niko u KCUS nije uvrijeđen njegovim riječima, dapače, tako on najbolje predstavlja sebe samog. Dizdareviću su izrečene dvije disciplinske mjere, u vrijeme mandata bivšeg generalnog direktora KCUS, prof.dr. Farisa Gavrankapetanovića.
Prvi otkaz Ugovora o radu uručen mu je kao jedinstvena disciplinska mjera (Otkaz ugovora o radu bez otkaznog roka br. 0202-21890 od 28.05.2014.godine) u vrijeme mandata bivšeg generalnog direktora KCUS, prof.dr. Damira Aganovića.
Nakon toga usljedila je Odluka o otkazu Ugovora o radu 29. maja 2014. godine, što je rezultiralo tužbom Kemala Dizdarevića", piše u saopćenju.

Dalje dodaju da su Kemalu Dizdareviću izrečene četiri disciplinske mjere u vrijeme mandata generalne direktorice KCUS, prof.dr. Sebije Izetbegović i to radi: razrješenja sa mjesta šefa Klinike za neurohirurgiju I (spajanje Klinike za neurohirurgiju I i II), imenovanja direktora hirurških disciplina, isplate naknade za kliničku studiju,te disciplinske mjere i pismeno upozorenje pred otkaz Ugovora o radu.

"Kemal Dizarevićrević je od osnivanja radnog odnosa do 2015. godine pokrenuo ukupno osam tužbi protiv ustanove u kojoj zarađuje svoju plaću. U dva navrata je novčano kažnjen, i to 2008. i 2010. godine", piše u saopćenju.

Dalje navode da su sadašnjem otkazu ugovora o radu prethodile su tri disciplinske mjere u periodu od 2016. do 2018.godine.

1.Disciplinska mjera

Pismeno upozorenje pred otkaz Ugovora o radu br. 0203-1835 od 16.01.2017.godine, a zbog fizičkog sukoba sa drugim zaposlenikom. Protiv ove Odluke Dizdarević je pokrenuo sudski spor pred Općinskim sudom u Sarajevu br. 65 0 Rs 639929 17 Rs.

2. Disciplinska mjera

Pismeno upozorenje pred otkaz Ugovora o radu br. 0203-55085 od 28.11.2017.godine, zbog nesavjesnog, neblagovremenog i nemarnog izvršavanja radnih obaveza kojima su se prouzrokovale teže štetne posljedice po KCUS.

3. Disciplinska mjera

Otkaz Ugovora o radu u skladu sa članom 91. tačka 3. , a u vezi sa članom 90. tač. 1. i 24. Pravilnika o radu.

"Usprkos karijeri koju je postigao meteorskom brzinom nikada nije bio zahvalan niti svojim učiteljima, niti starijim radnim kolegama. Prekršio je Hipokratovu zakletvu u bezbroj situacija, zbog čega su se njegove radne kolege obraćale i menadžmentu i Ljekarskoj komori Kantona KS i FBiH. Ljekarska komora je u oktobru 2018. godine donijela Odluku o utvrđivanju povrede dužnosti i ugleda ljekarskog zvanja i disciplinsku mjeru – javna opomena. U Odluci je navedeno da je prof. dr. Kemal Dizdarević, počinio povredu Kodeksa medicinske etike i deontologije kršenjem odredbi Kodeksa i to članove: 3.4.10 stav 1., članove 11. i 11.a, te članove 19. 20. i 21", navode iz KCUS-a.

Kako kažu, izrečena disciplinska će nakon pravomoćnosti biti objavljena u knjizi izrečenih mjera i na web stranici Ljekarske komore KS.

"Vjerovatno, Kemal Dizadrević u bizarnosti svojih postupaka ogleda sve punopravne odluke menadžmenta i tijela definiranih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Odluka o otkazu Ugovora o radu donesena je jednoglasno, nakon zakonom donesenih procedura. Cijela istina je da je radio privatno, ilegalno i bez odluke poslodavca, zloupotijebio je bolovanje ne samo da radi privatno nego i da sam sebi piše nalaze kojim pravda bolovanje u PZU „Moja klinika“. Kemal Dizdarević mora prihvatiti činjenicu da niko od njegovih kolega ne želi raditi s njim, o čemu su svi u više navrata i pismeno očitovali. Žalosna je činjenica da se na grub i neprihvatjiv način obraća javnosti tražeći suosjećanje za svoju bahatost i neodgovornost. Činjenica je da je dobio otkaz koji je odavno zaslužio", zaključuju iz KCUS-a.
klix.ba-novikonjic.ba
ocijeni
(0 glasova)