ORAŠJE-DONJE POLJE / Počelo uklanjanje nanosa iz korita rijeke Neretve u Konjicu

FOTO: Google, ilustracija FOTO: Google, ilustracija

Čišćenje nanosa šljunka iz rijeke Neretve se vrši na području rijeke ispod mosta Orašje – Donje Polje.

U cilju realizacije aktivnosti na poduzimanju preventivnih mjera zaštite od štetnog djelovanja voda i uređenja i regulacije vodotoka, između ostalog jedan od planova Agencije za vodno područje Jadranskog mora za 2018. godinu je realizacija radova koji obuhvataju vađenje materijala iz korita rijeke Neretve na više dionica na području grada Konjica.

A sve to u cilju da se zbog velikih nanosa u koritu rijeke Neretve u užem gradskom području, tačnije na području rijeke ispod mosta Orašje – Donje polje kako ne bi došlo do oštećenja mosta i okolnih gradskih saobraćajnica.

Za čišćenje korita Neretve predviđene su još tri lokacije, lokalitet „Polje Bijela“, „Stara ćuprija –Novi most“ i „Radava“.

Avaz.ba / Novikonjic.ba

Podsjećamo javnost, korito rijeke Trešanice i dalje je prljavo i zapušteno o čemu je naš portal više puta pisao i upozoravao nadležne.

http://www.novikonjic.ba/index.php/bih/item/4933-foto-kritika-cupavo-korito-rijeke-tresanice-u-centru-konjica

http://www.novikonjic.ba/index.php/bih/item/5181-foto-kritika-cupavo-i-prljavo-korito-rijeke-tresanice-hoce-li-se-iko-pokrenuti-pogled-i-miris-nam-je-divan-a-za-zdravlje-ko-te-pita

Novikonjic.ba

ocijeni
(1 glas)