INTERVJU / EKREM ALIĆ: Svaki građanin mora imati besplatni paket zdravstvene zaštite, jer je to i programski i ideološki put SDP-a

Za čitatelje portala Novikonjic.ba danas smo razgovarali i sa Ekremom Alićem, aktuelnim vijećnikom SDP-a u OV Konjic i kandidatom za Skupštinu HNK-a na Opštim izborima 2018. godine.

NK: Šta nam možete reći o sebi? Ko je Ekrem Alić?

ALIĆ: Rođen sam 4. 8. 1960. godine u mjesto Homolje, općina Konjic. Oženjen i otac jednog sina. Osnovnu školu i srednju Gimnaziju završavam u Konjicu. Medicinski fakultet u Sarajevu upisujem 1979. godine, nakon završetka počinjem raditi u Domu zdravlja Konjic do početka rata, kada sam stao u redove Armije RBIH i obavljao dužnosti načelnika saniteta 443 brigade i načelnika saniteta 6. i 4. korpusa Armije RBiH. Nakon završetka rata odlazim na specijalizaciju iz akušerstva i ginekologije te kao ginekolog radim u Opštoj bolnici Konjic od 1999. godine. Zvanje primarijusa stekao sam 2016 godine.

NK: Već duži niz godina Vi ste politički aktivni u SDP–u. Šta Vas motiviše da budete u timu SDP-a i da se kandidujete na Opštim izborima 2018. godine?

ALIĆ: Od 2000. godine aktivni sam član SDP-a u Konjicu. Motivišu me ideje i već trasirani put ove političke opcije koja se bori protiv nacionalne i rasne netrpeljivosti, partije koja se bori za socijalnu pravdu, zajedništvo, za bolju poziciju radnika i bolju perspektivu omladine. Sve su to razlozi zbog kojih sam tu i zbog kojih sam se kandidovao.

NK: SDP je promovisao „Plan 10“ koji između ostalog nudi rješenja iz oblasti zdravstva. Poznato je, da su neujednačena prava samohranih roditelja i majki porodilja. Kako pojašnjavate činjenicu, da u RS-u porodilje naknadu dobivaju od poslodavaca koji od entitetskog fonda dobiva refundaciju, dok majke sa mjestom boravka u RS koje rade u FBIH i u kojoj samim tim plaćaju i doprinose za zdravstveno osiguranje, isto pravo ne mogu ostvariti u FBIH, jer se ono u ovom entitetu ostvaruje na mjestu boravka, a ne mjestu rada?

ALIĆ: Neusklađenost pravnog okvira kojim se reguliše pitanje isplate porodiljskih naknada ima za posljedicu diskriminaciju po svim osnovama u ostvarivanju ovog prava. Također, majke u statusu povratnica dodatno su diskriminisane nemogućnošću ostvarenja prava na porodiljnu naknadu u mjestu rada ukoliko rade u drugom entitetu. Ne postojanje zakonske regulative kojom se porodice potiču na doprinošenje porastu stope nataliteta je ozbiljan problem. Najštetnija posljedica neadekvatnog rješavanja statusa porodilja i majki je pojava „bijele kuge“ u nezapamćenih razmjerama u BiH, što za posljedicu ima rapidno starenje stanovništva i smanjenje radnog potencijala i produktivnosti ukupne društvene zajednice. Presudno je bitno osigurati zaštitu prava i dostojanstvo porodilja koji nisu tipični socijalni slučajevi u stanju socijalne potrebe, nego važan dio sveukupnoh radnog potencijala društva, koji svojim sposobnostima i kapacitetima doprinose njegovom razvoju.

Naš „Plan 10“ nudi rješenje za mnoge oblasti, a kao ljekara najviše me interesuje plan za zdravstvo i socijalnu zaštitu. Nastojat ćemo osigurati svim građanima zdravstvenu zaštitu, smanjiti liste čekanja, omogućiti pravo na izbor ljekara, pomoći oboljelom na svaki mogući način i konstantno se angažovati na mjerama prevencije.

NK: Koja je Vaša poruka građanima BiH?

ALIĆ: Bosna i Hercegovina je vladavinom nacionalnih stranaka korumpirana i osiromašena zemlja. Nepotizam je ključ vladanja nacionalnih elita. Izgradili su buržoasko društvo za sebe. SDP ima „Plan 10“ koji sigurno nudi rješenja za sve oblasti života i rada običnog čovjeka. Sve to iziskuje ogroman rad i izbor kadrova koji će povući zemlju u pravom smjeru. Cilj je jasan, graditi pravednu zemlju, evropsku i članicu NATO-a. Na predstojećim izborima zamolio bih građane da daju glas SDP-ovim kandidatima i Denisu Bećiroviću za člana Predsjedništva BiH. Nećemo Vas iznevjeriti.

Portal Novikonjic.ba želi našem sugrađaninu puno sreće i uspjeha u daljem radu i predstojećim Opštim izborima u BiH.

Novikonjic.ba

ocijeni
(1 glas)