Konjic: Održan sastanak Upravnog odbora Udruženja privrednika Konjic

Dana 09.07.2018. godine u prostorijama preduzeća SurTec-Eurosjaj d.o.o. Konjic održan je redovni sastanak Upravnog odbora Udruženja privrednika Konjic.

Na sastanku se razgovaralo o visini građevinske rente na području općine Konjic i njenom poređenju sa drugim općinama u FBiH, kao i o problemu ažuriranja evidencije nezaposlenih na birou za zapošljavanje.

Na sastanku je zaključeno da se pošalje dopis Službi za prostorno uređenje, građenje i obnovu sa konkretnim pitanjima vezanim za visinu građevinske rente kao i poreza na promet nekretnina, kao i dopis Birou za zapošljavanje Konjic sa ciljem pooštavanja mjera prilikom redovnih prijava nezaposlenih lica kako bi se izbjeglo da lica koja su zaposlena u inostranstvu koriste pogodnosti koje nudi zavod za zapošljavanje.

http://prvikorak.ba/sastanak-upravnog-odbora-udruzenja-privrednika-konjic-6/

NK

ocijeni
(0 glasova)