Konjički SurTec se širi i na zemlje regiona

Većina proizvodnje se plasira za domaće proizvođače izvoznike ili inostrane firme, istakao je Badžak.
Konjički SurTec se širi i na zemlje regiona
Četrdeset polaznika nedavno je u firmi SurTec Eurosjaj prošlo tromjesečnu obuku za zvanje galvanizer, gdje su imali teoretsku i praktičnu nastavu. Kako nam je kazao Jasmin Badžak, direktor ove firme, polaznici su dobili osnovna znanja o galvanizaciji i pratećim procesima i procedurama.

Nova linija

- Zbog naših kapaciteta bilo je 40 polaznika, od kojih je 39 zadovoljilo kriterije, a 38 njih je zaposleno. Potreba za širenjem je proizašla zbog instaliranja dodatnih proizvodnih kapaciteta, a samim tim i proširenjem proizvodnje i povećanja narudžbi od postojećih partnera, kazao je Badžak.

Trenutno ova konjička firma zapošljava 338 radnika i svake godine, kaže Badžak, zadržavaju tendenciju rasta zaposlenih radnika.

- Većina proizvodnje se plasira za domaće proizvođače izvoznike ili inostrane firme koje imaju svoje kompanije na bh. tržištu, istakao je Badžak, te je za metalni sektor u Bosni i Hercegovini kazao da je on na zadovoljavajućem nivou.

S obzirom na to da su početkom godine pustili u pogon novu liniju za kataforezno lakiranje, u narednom periodu su planirani popunjavanje kapaciteta te linije, edukacija postojećih radnika, te priprema za nove investicije koje su uslovljene novim tehnologijama i zahtjevima sa tržišta. U planu im je i proširenje na zemlje regiona, a već su registrovali firme u Hrvatskoj i Srbiji.

Projekti

Nije ovo jedina firma iz Konjica koja ima problema sa pronalaskom kvalifikovane radne snage, pa je Agencija za ekonomski razvoj Prvi korak sa ciljem rješavanja ovih problema u saradnji sa Općinom Konjic, Federalnim zavodom za zapošljavanje, Vladom HNK-a i uz učešće samih preduzeća implementirala projekte obuke i zapošljavanja za zanimanje zavarivač i galvanizer u preduzećima, osim u SurTecu, i u firmi DIV d.o.o. Sarajevo-Poslovnica Konjic.

Naime, Agencija Prvi korak u saradnji sa Općinom Konjic i drugim partnerima implementirala je projekt obuke i zapošljavanja koji je pohađalo 68 polaznika, od čega je 60 njih zaposleno u ovom preduzeću i to 56 zavarivača i četiri inženjera mašinstva.

ocijeni
(0 glasova)