KONJIC: Općinsko vijeće usvojilo budžet za 2018. godinu

FOTO: Novikonjic.ba FOTO: Novikonjic.ba

Općinsko vijeće Konjica na 9. sjednici održanoj 22. marta usvojilo je budžet za 2018. godinu u iznosu od 18.080.417,00 konvertabilnih maraka.

Na budžet su bila uložena i 4 amandmana.

Od strane vijećnika BPS zatraženo je, da se izdvoje sredstva za izdavanje monografije Konjic u vremenu agresije 1992.-1995. u iznosu 5.000 KM, zatim 30.000 KM za obnovu i opremanje Srednje škole Konjic didaktičko-nastavnim sredstvima te da se Udruženje „Volonteri i prijatelji konjičke regije“ (VIPK) uvrsti na općinski budžet u iznosu od 300 KM mjesečno za poslove knjigovođe i eventualne prostorije za rad. Sva tri amandmana BPS-a nisu dobila podršku vijećnika, kao ni amandman vijećnika SDP-a Ibre Hero, koji je samoinicijativno tražio da se Udruženje „SIN Neretvica“ uvrsti na općinski budžet u iznosu od 600 KM mjesečno.

Nakon tri mjeseca čekanja konačno je usvojen najvažniji finansijski dokument općine Konjic u iznosu od 18.080.417,00. Za budžet je glasalo 18 vijećnika (SDA, SBB, SZBIH), 5 je bilo suzdržano (BPS, SDP), a jedan glas je bio protiv (Ibro Hero). Vijećnik Almir Alikadić (SDU) nije glasao kada je u pitanju odluka o budžetu, javio je Radio Konjic.

Klub vijećnika SDP-a po prvi put nije imao amandmana na budžet, jer su svaki put na neki način, kako je izjavio Esad Banda, predsjednik Kluba, „izmanipulisani ili nam nisu prihvatili, a ako su prihvatili nije urađeno.“ SDP-ovci su imali primjedbu na sami nacrt budžetu u smislu netransparentnost i nepreciznosti za raščlanjivanjem ekonomskih kodova, da se tačno i precizno zna kako će se utrošiti. Na taj način se može vidjeti šta se tačno planira uraditi i šta je predviđeno, a na kraju kroz izvršenje da se može kontrolisati i vidjeti šta se uradilo. Naveli su, da u drugim općinama budžet je detaljno sačinjen na preko 50 stranica, dok je konjički sveden na desetak stranica.

Zerem Benjamin, predsjednik Kluba vijećnika BPS, kazao je da su vijećnici stranke bili suzdržani iz razloga što odbijeni amandmani, koji su imali svoja uporišta i u Poslovniku, i moralno, i sva ostala načela su bila zadovoljena.

„Međutim, nedostajao je taj jedan glas da se usvoje neki amandmani. Bilo je još detalja oko kojih smo pokušali načelnika i općinske službe uvjeriti da smo u pravu, a prije svega da je budžet obrazložen na svega nekoliko stranica što je skroz šturo. Mi u tim ekonomskim kodovima zaista ne vidimo varijalizaciju tog budžeta po stavkama i dobivali smo i prošle godine uvjeravanja usmena, međutim mi to zaista ne možemo vjerovati. Tek kada postoji na papiru i kada vijeće to potvrdi onda smatramo da je to nešto prošlo. Iz tog razloga smo najviše bili suzdržani za današnji budžet.“, rekao je za Radio Konjic, vijećnik Zerem.

Na sjednici je usvojena i Odluka o usvajanju prostornog plana općine Konjic za period 2013.-2033. godina, kao i odluka o provođenju prostornog plana.

Novikonjic.ba

ocijeni
(2 glasova)